Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een commissie van huurders die zich op vrijwillige basis inzetten om de belangen van de huurders van hun complex te behartigen.
De bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 leden.

Iedere bewonerscommissie in de regio heeft een eigen gebiedsconsulent van Vidomes, die mede verantwoordelijk is voor onderhoud en leefbaarheid van het complex.


Bewonerscommissies in onze regio
Op dit moment zijn er in de vier gemeentes de volgende bewonerscommissies actief:

Delft: 12

Leidschendam-Voorburg: 27

Rijswijk: 12

Zoetermeer: 27

Den Haag (Leidscheveen-Mariahoeve):

 

Rayonverdeling Zoetermeer
Zie hier de rayonverdeling Zoetermeer