Taken van een bewonerscommissie

De bewonerscommissie heeft als taak om samen met Vidomes inhoud te geven aan bewonersinspraak. Overleg met de gebiedsconsulent van Vidomes gebeurt minstens 1 maal per jaar en indien nodig vaker. Verder vindt het contact plaats via e-mail.

De bewonerscommissie heeft de verplichting om 1 maal per jaar de bewoners in te lichten over haar activiteiten en de behaalde resultaten. Dit kan door een jaarverslag te maken en/of een bewonersbijeenkomst te organiseren. Via nieuwsbrieven houdt de bewonerscommissie de bewoners op de hoogte van zaken die hun complex aangaan. In de nabije toekomst hoopt de Huurdersraad een regulier basisoverleg te hebben met de bewonerscommissies.


Rechten en plichten
De rechten en plichten van een bewonerscommissie zijn vastgelegd in de overlegwet Wet op overleg Huurders Verhuurders 1998 en de aanpassingen op deze wet. Volgens deze wet heeft een bewonerscommissie het recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen die voor haar complex belangrijk zijn.

Bij rechten horen ook plichten. De bewonerscommissie handelt in het belang van haar huurders, haar achterban. De bewonerscommissie is ook verplicht haar huurders op de hoogte te houden van alle gemaakte afspraken met de gebiedsconsulent/Vidomes.