Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie zet zich in voor de belangen van de huurders op complexniveau. Zij hebben overleg en geven desgewenst advies aan Vidomes over:

  • zaken die rechtstreeks te maken hebben met de woningen van hun complex en de directe woonomgeving.
  • zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituaties van hun huurders.

U kunt hierbij denken aan onderwerpen als:
- onderhoud van woningen en de directe woonomgeving;
- onderhoud gemeenschappelijke tuinen en openbaar toegankelijke groenvoorziening op terrein van Vidomes;
- verbeteringen en renovatie van woningen inclusief het sociaalplan, servicekosten en onderhoud complex.

Let op:  het behandelen van reparatieverzoeken in en rondom het complex is een taak van alle bewoners en niet alleen van de bewonerscommissie! Is er bijvoorbeeld een stoeptegel los of een lamp in de hal/portiek stuk, dan kan elke bewoner hiervoor een reparatieverzoek indienen bij Vidomes.

Een bewonerscommissie kan geen individuele problemen tussen huurder en verhuurder oplossen. Wel kan zij de huurder advies geven over het inwinnen van informatie m.b.t. dit probleem.