Click to listen highlighted text!

Bent u ons nieuwe bestuurslid en de stem voor alle huurders in onze Huurdersraad?

 

Bekijk hier: Werving bestuurslid Huurdersraad

Wij zoeken drie nieuwe bestuursleden!

Het bestuur van de Stichting Huurdersraad Vidomes bestaat uit 6 personen. Wij zijn actief vanaf 1 mei 2016 en praten, namens alle huurders van woningen van Vidomes, mee over beleidszaken, zoals huuraanpassingen, renovatie-en/of sloopplannen, energiebesparende maatregelen en groot woningonderhoud.

Wij beschikken over een eigen kantoorruimte in Zoetermeer.

De Huurdersraad Vidomes bestaat in principe uit 10 leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en 8 algemeen bestuursleden. De algemeen bestuursleden vertegenwoordigen 4 regio’s: Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Door wijzigingen in de samenstelling van het bestuur in 2016 en 2017 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor Delft, Rijswijk en Zoetermeer. 

Wat gaat u doen?

Als algemeen bestuurslid onderhoudt u het lokale huurdersnetwerk in de verschillende regio’s. U koppelt plaatselijke vraagstukken inzake beleid en beheer terug naar de voorzitter. Deze vragen worden in het reguliere overleg met Vidomes besproken. De belangrijkste taak van de algemeen bestuursleden is het aansturen en begeleiden van de bewonerscommissies en werkgroepen in de regio’s. Ook wordt u actief betrokken bij het overleg met de gemeente over de prestatieafspraken, woonvisie en allerlei zaken die belangrijk zijn in uw regio.

Wat vragen wij van u?
Wat uw leeftijd en achtergrond ook is, iedereen kan bestuurslid worden. Hierbij vragen we wel dat u

 • huurder bent van Vidomes en in de regio, die u vertegenwoordigt woont.
 • affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding heeft met huurders (van sociale huurwoningen).
 • interesse in en/of ervaring heeft met het organiseren van netwerken en participatievormen.
 • dat u onderscheid kunt maken tussen individuele en beleidsmatige problemen.
 • de intentie heeft om minimaal twee jaar betrokken te blijven bij het bestuur.

Wij vinden het belangrijk dat u

 • sociaal- en maatschappelijk betrokken bent.
 • zich kan verplaatsen in belangen van anderen.
 • constructief en opbouwend bent en gericht op samenwerking.
 • enthousiast en energiek bent.
 • open staat voor verandering en vernieuwing.
 • gemiddeld 10 tot 12 uur per week beschikbaar bent voor de uitvoering van de werkzaamheden, deels in de avonduren.

Wat levert het u op?

U werkt samen met een leuk, betrokken en professioneel team.

U doet bestuurlijke ervaring op en bent betrokken bij de belangen van de huurders van Vidomes.

U ontvangt hiervoor een onbelaste vrijwilligersvergoeding.

 

Belangstelling of meer willen weten?

Neem dan contact op met de vicevoorzitter van de Huurdersraad, Rien van der Winden:

m.vanderwinden@huurdersraadvidomes.nl

 

Vacature bestuurslid regio Zoetermeer, Delft en Rijswijk

 

Bekijk hier: Vacature bestuurslid regio Zoetermeer, Delft en Rijswijk en 7 redenen om bestuurslid te worden

 

Functieomschrijving:

De acht algemeen bestuursleden van de Huurdersraad Vidomes zijn huurders afkomstig uit verschillende regio’s. Zij vormen de basis van een sterk en samenhangend bestuursteam. Per regio worden 2 algemeen bestuursleden aangesteld. De bestuursleden van de Huurdersraad Vidomes onderhouden het lokale huurdersnetwerk in de verschillende regio’s (Voorburg/Leidschendam/Den Haag, Delft, Rijswijk en Zoetermeer). De bestuursleden koppelen plaatselijke vraagstukken inzake beleid en beheer van Vidomes terug naar de voorzitter. Deze worden in gezamenlijk overleg neergelegd binnen Vidomes. De hoofdtaak van de algemeen bestuursleden betreft het aansturen en faciliteren van de bewonerscommissies en werkgroepen in de betreffende regio’s. Zij worden tevens betrokken bij het overleg inzake de prestatieafspraken, woonvisie en allerlei zaken die belangrijk zijn op beleidsniveau binnen hun regio.

 

Werkzaamheden:

 • Periodiek overleg met het bestuur Huurdersraad en directie Vidomes;
 • Contacten onderhouden en overleg binnen het lokale (huurders)netwerk;
 • Aansturen en faciliteren van bewonerscommissies (en werkgroepen);
 • Mede verantwoordelijk voor het adviseren aan Vidomes omtrent het door haar gevoerde beleid;
 • Actief betrekken van huurders bij de werkzaamheden;
 • Regelmatige deelname aan overleg over lokale prestatieafspraken e.d.

 

Vereisten:

 • Huurder van Vidomes, woonachtig in betreffende regio;
 • Affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding met huurders (van sociale huurwoningen);
 • Lokale binding en actief in netwerken m.b.t. volkshuisvesting;
 • Kennis hebben of onderhouden op het terrein van volkshuisvesting;
 • Interesse in en/of ervaring met het organiseren van netwerken en nieuwe participatievormen;
 • Onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen;
 • Algemeen belang weten te onderscheiden van eigen belang;
 • Intentie om minimaal twee jaar betrokken te blijven bij het bestuur.

 

Competenties:

 • Sociaal en maatschappelijk betrokken;
 • Gericht op samenwerking;
 • Kunnen verplaatsen in andere belangen dan de eigen belangen;
 • Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling);
 • Constructief en opbouwend;
 • Enthousiast;
 • Open staan voor veranderingen en vernieuwing.

 

Inschatting tijdsbesteding:

 • De geschatte gemiddelde tijdsbesteding van de algemene bestuursleden is circa 10-12 uur per week.
Click to listen highlighted text!