Bestuurs- of commissielid worden

 

Riet Middelhoek, voorzitter Huurdersraad Vidomes:

‘Leuk dat u interesse heeft. Ik zit sinds 2021 in de Huurdersraad. Toen ik hier vier jaar geleden kwam wonen, had ik geen idee hoeveel invloed je als huurder kunt hebben. Geloof me, die is groot. En omdat we steeds meer over belangrijke onderwerpen met Vidomes aan tafel zitten, zijn er ook meer mensen nodig. Niet alleen in het bestuur, maar ook op de achtergrond, in de werkgroepen.’

Informatie voor nieuwe bestuursleden:

Bestuursleden verwoorden waar u en alle andere huurders voor staan. Door te luisteren, te overleggen en compromissen te zoeken, kunt u successen behalen. Een huurverhoging die lager uitvalt, een andere manier van woningen verdelen, het bijschaven van gemeentelijke plannen: zo kregen we al veel voor elkaar.

Bestuursleden:

 • zijn trekker van een werkgroep
 • zijn aanspreekpunt voor bewonerscommissies en huurders
 • nemen besluiten in de bestuursvergaderingen
 • besteden 8-12 uur per week aan het bestuurswerk
 • ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding

Informatie voor nieuwe commissieleden:

Heeft u minder tijd en wilt u toch graag iets voor de Huurdersraad doen? Dan is commissielid misschien een goed alternatief. U kunt dan meedenken vanuit uw interesse in een bepaald thema, zoals:

 • vastgoed
 • betaalbare woningen
 • een leefbare woonomgeving
 • wonen met zorg
 • prestatieafspraken met de gemeente

Of vanuit uw passie over onder meer computers, communicatie, social media en
organisatie.

Commissieleden:

 • nemen deel aan de eigen werkgroep(en)
 • bereiden het advies aan het bestuur voor
 • besteden 4-8 uur per week (alleen als de werkgroep actief is)
 • ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar verhouding (alleen als de
  werkgroep actief is)

De voordelen van bestuurswerk/commissiewerk:

 • goed op uw cv
 • ervaring opdoen in besturen
 • keuze uit of een commissie- of een bestuursfunctie
 • niet alle overleggen vinden overdag plaats
 • digitaal overleggen vaak ook mogelijk
 • deelname aan interessante overleggen met bestuursleden, de corporatie,
  gemeenten en andere huurdersorganisaties
 • invloed op belangrijke huurderszaken zoals overlast, onderhoud, de jaarlijkse
  huuraanpassing, de leefbaarheid in de buurten, verduurzaming en
  energiebesparing
 • bijdrage aan verbetering van het woonplezier van alle huurders

Hoe nu verder?

 • We vragen u om vóór maandag 9 oktober 2023 uw interesse en motivatie te mailen aan de wervingscommissie
  via info@huurdersraadvidomes.nl.
 • Na ontvangst van uw reactie nemen we contact met u op.