Huurders hebben met Huurdersraad Vidomes een sterke stem!

Eerstvolgende inloopochtend: maandag 6 mei 2024 van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Welkom

Huurdersraad Vidomes, opgericht op 1 mei 2016, is een zelfstandige stichting voor huurders van woningcorporatie Vidomes.

Woningcorporatie Vidomes bezit ca. 18.000 sociale huurwoningen in Delft, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en Den Haag.
Wij vertegenwoordigen de belangen van alle huurders van Vidomes.

Onze visie

Het belang van de huurders staat voor ons centraal en bovenaan. Wij zetten ons in voor tevreden huurders en een goed woon- en leefklimaat.

Ons doel

  • voldoende betaalbare huurwoningen voor de doelgroep en lagere woonlasten
  • goede basiskwaliteit voor alle huurwoningen
  • versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de huurders
  • een sterkere positie van de bewonerscommissies
  • aandacht voor leefbaarheid, vooral in wijken waar problemen zijn
  • bevorderen van duurzaamheid
  • een goed onderhoudsbeleid

Contact

Van 't Hoffplein 1
2725 EA Zoetermeer

Telefoon: 079-3318975

E-mail: info@huurdersraadvidomes.nl

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen via het contactformulier. U krijgt altijd antwoord op uw bericht. Ook kunt u langskomen op onze inloopdagen, elke eerste maandag van de maand.

Onze eerstvolgende inloopochtend is op maandag 6 mei 2024 van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Wij hebben u nodig!

Wij kunnen onze visie en ons doel alleen bereiken met informatie van u, de huurder en/of  bewonerscommissie. Bewonerscommissies ondersteunen wij in hun belangrijke taak. Zij weten wat er speelt in hun omgeving/complex.