Kindertekening_Wijkfeest_Leidschendam

UITNODIGING
Bewonerscommissies, huurderspanels, klankbordgroepen, contactpersonen en
geïnteresseerde huurders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarvergadering
2024 van Huurdersraad Vidomes.

Deze gaat plaatsvinden op zaterdag 15 juni 2024.
De Jaarvergadering start 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur, waarna een hapje en
drankje wordt aangeboden.
Net als voorgaande jaren vindt de Jaarvergadering plaats in de Grote Zaal aan de
Gondelkade 33 in Zoetermeer

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de Jaarvergadering door een mail te sturen naar
secretariaat@huurdersraadvidomes.nl . Wilt u daarbij aangeven met hoeveel personen u
komt en in welke gemeente u woont?
Huurdersraad Vidomes ziet er naar uit om u te verwelkomen!

Verantwoording
Ieder jaar legt de Huurdersraad verantwoording af over haar activiteiten van het jaar
daarvoor en presenteert de activiteiten die in 2024 zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd
gaan worden. Ook zal verantwoording worden afgelegd over de financiële uitgaven in
2023. De begroting voor 2024 is ook inzichtelijk. De stukken die horen bij deze
verantwoording worden binnenkort op de website van de Huurdersraad gepubliceerd.
Zodra dit het geval is, ontvangt u bericht daarvan.
Het onderdeel ‘Verantwoording’ is slechts een klein deel van het programma van de
Jaarvergadering. Het wordt kort toegelicht. U krijgt uiteraard gelegenheid voor vragen en
opmerkingen.
De stukken voor de Jaarvergadering zijn hieronder in te zien.

Thema
Het grootste deel van de Jaarvergadering heeft als thema ‘Babbeltrucs, oplichting,
digitale fraude en phishing, virussen en spam’.
Net als voorgaande jaren wordt ook Vidomes uitgenodigd.

Toelichting:
Iedereen heeft wel eens gehoord en mogelijk helaas zelf meegemaakt dat mensen met
kwade bedoelingen proberen aan de deur of via mail of Internet anderen geld proberen
afhandig te maken.
De politie heeft er haar handen vol aan.
Iedereen kan hier intrappen.
Zeer treurig is dat mensen die het slachtoffer zijn van deze trucs, soms geen aangifte
doen omdat zij zich schamen dat ze ‘erin gelopen zijn’. Dat is echt niet nodig. Degenen
die dit doen zijn uiterst sluw en handig om op het gemoed te spelen en mensen voor de
gek te houden. Zij hebben slachtoffers daarmee wel heel veel schrik aangejaagd en angst
aangedaan. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Tijdens de Jaarvergadering worden de trucs met u doorgenomen en ook worden tips
gegeven. De Huurdersraad hoopt dat u met de opgedane kennis ook uw huurders weer
goede tips kan geven.

Stukken:

Reacties