Deal voor Noord ondertekend

Namens de Huurdersraad neemt alg. bestuurslid Ingrid Jerphanion deel aan overleg samen met bewoners en gemeente in klankbordgroepen. Zij blijft zich inzetten voor een adequate aanpak van de meeuwen/ratten overlast in Leidschendam-Voorburg en blijft pleiten voor een snelle aanpassing van de alg. politieverordening. Hierdoor kan het dumpen van afval en het voeren van vogels beboet…

Lees meer