auteursrecht_vrije_foto_bezwaar

Hieronder wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen uw
huurverhoging.

De bronnen die zijn gebruikt zijn:
Het Juridisch Loket
De Woonbond
De Huurcommissie

Redenen om bezwaar te maken
Op www.woonbond.nl/thema/hurenengeld/redenen-bezwaar-te-maken vindt u een aantal
redenen om bezwaar te kunnen maken. De Woonbond heeft deze voor u verzameld.

Hoe maakt u bezwaar?

 • Mogelijkheid -1-
  U schrijft een brief.
  De Huurcommissie heeft voor u een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken
  als u vindt dat Vidomes een te hoog percentage huurverhoging heeft gebruikt, zie
  www.huurcommissie.nl/documenten/brieven/modelbrief.
  Verstuur deze brief aangetekend en per gewone post. Bewaar een kopie van de brief
  voor uzelf. Bewaar ook het verzendbewijs en het bewijs dat de brief door Vidomes is
  ontvangen, geweigerd of niet opgehaald.Deze brief moet u sturen naar Vidomes voor 1 juli 2024.
  U blijft de nieuwe huur betalen.Wat kan er dan gebeuren:
  -A- Vidomes gaat akkoord met uw bezwaar. U blijft uw oude huur betalen.
  -B- Vidomes is het oneens met uw bezwaar en zal binnen zes weken na de
  ingangsdatum van de huurverhoging de Huurcommissie vragen om de huurverhoging
  te beoordelen. Als Vidomes gelijk krijgt moet u 25 euro procedurekosten betalen aan
  de Huurcommissie ne de nieuwe huur gaan betalen.
 • Mogelijkheid -2-
  U betaalt de oude huur door. U bent niet verplicht om een brief te schrijven.
  Kreeg u de huurverhoging niet via een aangetekende brief?
  En krijgt u ook geen aangetekende herinneringsbrief van Vidomes binnen 3 maanden
  na de datum van de huurverhoging? Dan gaat de huurverhoging niet door.
  Krijgt u wel een aangetekende herinneringsbrief met de vraag om toch de nieuwe
  huurprijs te betalen? En krijgt u deze brief binnen 3 maanden na de datum van de
  huurverhoging? Dan moet u binnen 4 maanden na de datum van de huurverhoging
  naar de Huurcommissie, anders moet u toch de nieuwe huurprijs betalen. Ga
  daarvoor naar www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/mijnhuurcommissie
  Wat kan er dan gebeuren?
  -A- De Huurcommissie vindt de huurverhoging redelijk. U moet de nieuwe
  huur gaan betalen en 25 euro procedurekosten betalen aan de
  Huurcommissie.
  -B- De Huurcommissie vindt de huurverhoging niet redelijk. De huurverhoging
  gaat niet door. Vidomes stort de te veel betaalde huur terug. Doet Vidomes dit
  niet? Neem dan contact op met het Juridisch Loket:www.juridischloket.nl
Reacties