Huurders

Huurdersraad Vidomes is een stichting die opkomt voor de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Vidomes. Wij doen dit door de woningcorporatie te adviseren over het beleid ten aanzien van o.a. huur, servicekosten, onderhoud en de kwaliteit van dienstverlening. Ook geven wij advies over de leefbaarheid, investeringen in de wijken, huisvesting van bijzondere groepen en het energiebeleid.


Aanspreekpunt

Wij zijn het aanspreekpunt voor de huurders die er met de wooncorporatie niet uitkomen, met name als dit zaken betreffen die meerdere huurders aangaan.
De eerste stap is dat de huurder contact opneemt met Vidomes. Komt men er niet uit, dan kan de bewonerscommissie de huurder adviseren en de zaak oppakken als het meerdere bewoners in het complex betreft. Als dat niet werkt, dan kunnen de huurders en de bewonerscommissie advies inwinnen bij de Huurdersraad. Wij zullen dan adviseren welke vervolgstappen er genomen moeten worden.


Vraag, opmerking of klacht?

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?
U kunt ons bellen tijdens kantooruren of een mail sturen via het contactformulier.