Jaarvergadering 2024

Kindertekening_Wijkfeest_Leidschendam

UITNODIGING Bewonerscommissies, huurderspanels, klankbordgroepen, contactpersonen en geïnteresseerde huurders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarvergadering 2024 van Huurdersraad Vidomes. Deze gaat plaatsvinden op zaterdag 15 juni 2024. De Jaarvergadering start 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur, waarna een hapje en drankje wordt aangeboden. Net als voorgaande jaren vindt de Jaarvergadering plaats in…

Lees meer

Bezwaar maken tegen huurverhoging

auteursrecht_vrije_foto_bezwaar

Hieronder wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen uw huurverhoging. De bronnen die zijn gebruikt zijn: Het Juridisch Loket De Woonbond De Huurcommissie Redenen om bezwaar te maken Op www.woonbond.nl/thema/hurenengeld/redenen-bezwaar-te-maken vindt u een aantal redenen om bezwaar te kunnen maken. De Woonbond heeft deze voor u verzameld. Hoe maakt u bezwaar? Mogelijkheid -1-…

Lees meer

Nieuwe stijl huurdersraad

Vanaf januari 2024 zijn zes werkgroepen gestart met het verwerken van informatie, mening vormende gesprekken en -als van toepassing- het geven van adviezen voor het bestuur van de Huurdersraad. Ook zijn enkele werkgroepleden al gestart met een opleiding of hebben een seminar bezocht. Ingrid Pereira (lid van de werkgroep leefbaarheid) heeft het dag-seminar ‘Leefbaarheid en…

Lees meer

Energietoeslag

Energietoeslag De energietoeslag is een toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. U kunt de toeslag 1x krijgen om u te helpen met het betalen van uw energierekening. Energietoeslag 2023 Op 3 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de gemeente Zoetermeer nog eenmaal € 800,- mag…

Lees meer

Nieuwe oogst

De Huurdersraad is blij met de ‘nieuwe oogst’ aan enthousiaste huurders die zich willen inzetten voor belangen van huurders. De werving in de zomer van 2023 heeft ertoe geleid dat maar liefst 13 kandidaten zich gaan inzetten voor het vertegenwoordigen van de huurders van Vidomes-woningen. Riet Middelhoek (voorzitter Huurdersraad): “Dit resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen.…

Lees meer

Feestelijke opening recreatieruimte SaloméschouwZoetermeer

Vrijdag 8 december heeft de opening van de nieuw ingerichte recreatieruimte binnen het Saloméschouw-complex in Zoetermeer plaatsgevonden. De actieve bewonerscommissie Sarabande heeft daar een grote rol in gespeeld.   Subsidie en een gift Dankzij een subsidie, aangevraagd bij de gemeente Zoetermeer, Wijk aan Zet,  werd de bewonerscommissie in staat gesteld nieuw meubilair aan te schaffen.…

Lees meer

Samen praten over het huurbeleid 2024

 Ieder jaar wordt het Huurbeleid opnieuw vastgesteld. De Huurdersraad en Vidomes gaan over de hoogte en verdeling van de jaarlijkse huurverhoging met elkaar in gesprek. De actuele thema’s worden tijdens een bewonersbijeenkomst met bewoners, bewonerscommissies, klankbordgroepen en contactpersonen besproken. Dit jaar hebben 21 bewoners zich aangemeld voor deze bewonersavond. Vier medewerkers van Vidomes en zes…

Lees meer

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) nodigt u uit voor lustrum

De Huurdersorganisaties, werkzaam in Haaglanden zijn sinds 18 oktober 2018 verenigd in een samenwerking. De naam is: Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De SHH vertegenwoordigt alle huurders van sociale huurwoningen, middenhuur en vrije sector woningen van woningcorporaties en alle woningzoekenden. De SHH werkt samen met de SVH (Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden) en de Bestuurlijke Tafel Wonen,…

Lees meer

Nieuws van Vidomes: brandveilig wonen

Brandveiligheid

Graag attenderen wij u op twee berichten over brandveiligheid, geplaatst door Vidomes. Het betreft een artikel over brandveilige algemene ruimten, klik hier voor het artikel, en een artikel over het voorkomen van brand door oplaadbare apparaten, klik hier voor het artikel.

Lees meer