Prestatieafspraken 2021 over sociaal wonen in Delft

De gemeente Delft, de woningcorporaties DUWO, Vidomes, Vestia en Woonbron, de Huurdersraad Vidomes, vereniging bewonersorganisatie Delft van Woonbron, WijWonen van DUWO en Huurdersraad Vestia maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar.  In 2021 staat het bouwen van sociale huurwoningen, verduurzaming van bestaande woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid in de wijken centraal in de…

Lees meer

De rechten van huurders bij renovatie en sloop

Het Sociaal Statuut is een rechtsgeldig document dat door corporaties moet worden opgesteld en bevat de rechten en plichten van de corporatie en de huur bij renovatie en sloop. De corporatie mag niet zomaar wat opschrijven; er is een wet die voorschrijft wat er minimaal in moet staan. Een Sociaal Statuut mag ook meer rechten…

Lees meer

Huurders adviseren Huurdersraad over huurbeleid

Huurdersraad Vidomes adviseert Vidomes jaarlijks over het Huurbeleid. Dit gaat niet alleen over de jaarlijkse huuraanpassing. Dat gaat ook over het beleid bij het stimuleren van het verhuizen van kleine huishoudens in grote woningen naar kleinere woningen. Is het bijvoorbeeld terecht dat voor kleine huishoudens in grote woningen een ander huurbeleid geldt En is het juist dat…

Lees meer

Nieuwe prestatieafspraken voor Leidschendam – Voorburg

De nieuwe prestatieafspraken voor Leidschendam-Voorburg voor de periode 2021 – 2024 zijn bekend. Het volledige document is hier te lezen. De afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente, de Huurdersraad Vidomes, Huurdersvereniging Respectus en de  woningcorporaties Vidomes en WoonInvest. De grondslag is artikel 44 in de Woningwet 2015. Deze wet bepaalt onder meer dat de woningcorporaties…

Lees meer

PERSBERICHT: Geen rijkssubsidie voor Rode Dorp in Delft

Het Rode Dorp in de wijk Buitenhof in Delft krijgt waarschijnlijk binnen een paar jaar een warmtenet. De gemeente had samen met woningcorporaties Vestia en Vidomes subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid om deze buurt geheel aardgasvrij te maken. Helaas is deze aanvraag afgewezen. Ondanks de afwijzing gaan de voorbereidingen voor het warmtenet door. Vier miljoen…

Lees meer

Huurdersnieuwsbrief Vidomes

Vidomes heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgestuurd. In deze nieuwsbrief wordt het jaarverslag 2019 besproken. In dit jaarverslag worden financiële resultaten gedeeld, maar ook maatschappelijke kwesties behandeld. En zoals betaamt bij een terugblik wordt er ook vooruitgekeken. De coronacrisis heeft uiteraard ook een plek in de nieuwsbrief. Vidomes licht toe hoe zij hun dienstverlening hebben aangepast…

Lees meer

Afrekening servicekosten

ANTWOORD VIDOMES N.A.V. ONGEVRAAGD ADVIES AFREKENING SERVICEKOSTEN 28 juli jl. heeft Huurdersraad Vidomes een ongevraagd advies gegeven aan Vidomes over de afrekening van de servicekosten. Op 5 augustus is hier een antwoord op gekomen. Van dit advies heeft Vidomes enkele overgenomen. Dit kunt u lezen in onderstaande link. De Huurdersraad krijgt regelmatig van huurders of…

Lees meer