Persbericht: Vidomes tekent intentieovereenkomst voor aankoop 37 nieuwbouw sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg

Woningcorporatie Vidomes heeft een overeenkomst gesloten waarin zij haar intentie heeft vastgelegd om 37 appartementen te kopen in Leidschendam-Voorburg. Dit in aanloop naar de officiële start van de verkoop van de vrijesectorappartementen in het nieuwbouwproject Triadome. De sociale huurappartementen maken deel uit van dit project.   Uitzicht op de Vliet Langs de Vliet komen drie…

Lees meer

Persbericht: DUWO en Vidomes nemen woningen van elkaar over

Studentenhuisvester DUWO en woningcorporatie Vidomes bereiden in Delft een taakoverdracht voor. Concreet betekent dit dat DUWO per 30 december van dit jaar 974 woningen aan Vidomes overdraagt. Dit zijn met name reguliere woningen. Op dezelfde datum gaan 107 jongeren- en studentenwoningen van Vidomes naar DUWO. Alle huurders van deze woningen zijn inmiddels op de hoogte…

Lees meer

Huurdersorganisaties nemen het initiatief in Delft

In Delft hebben de huurdersorganisaties hun bijdrage aan de Lokale Prestatieafspraken (LPA) dit jaar anders georganiseerd. De voor huurders belangrijke thema’s zijn tijdens een door de huurdersorganisaties georganiseerde dialoogavond met de gemeente en de corporaties besproken. Ook werd er input voor de nieuwe Woonvisie van Delft gegeven. De volgende afspraken zijn volgens de huurdersorganisaties nu…

Lees meer

Persbericht: Feestelijke oplevering seniorenwoningen Jolandaflat in Rijswijk

  De werkzaamheden aan de 90 seniorenwoningen in de Jolandaflat aan de Louis Davidsstraat in Rijswijk zijn afgerond. In juli 2021 startte Heembouw Wonen – in opdracht van Vidomes – met het onderhoud aan en de verduurzaming van de 90 appartementen. Op 6 oktober zijn de woningen feestelijk opgeleverd. De flexibele en optimistische houding van…

Lees meer

Bericht over gebruik van schone energiebronnen

Lees hier de brief aan de huurders van Vidomes over het gebruik van schone energiebronnen d.d. 30 juni 2022. Bekijk hier de spreadsheet over de eerste transitiewijk De Heuvel/Amstelwijk: De Heuvel/Amstelwijk als eerste over op duurzame energie.

Lees meer

Persbericht: Feestelijke start bouw project De Entree in RijswijkBuiten

De bouw van het energiezuinige nieuwbouwproject De Entree in RijswijkBuiten is gestart. In de twee appartementengebouwen komen 32 koopappartementen, 28 sociale huurappartementen en een gezondheidscentrum. Onder toeziend oog van de kopers van de appartementen en huurders van gezondheidscentrum RijswijkBuiten sloegen wethouder Armand van de Laar (RijswijkBuiten en Stadsontwikkeling), Jacco Maan (bestuurder Vidomes) en Annemarie Jol…

Lees meer

Jong en oud ontmoeten elkaar in Kuyperwijk

In 2021 zijn de appartementen en eengezinswoningen in de wijk Kuyperwijk aan de Van Alkemadestraat en de Van Schuijlenburchstraat in Delft opgeleverd. In dit unieke project werkte Vidomes samen met ouderzorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft. Feestelijke middag In de wijk Kuyperwijk in Delft kan iedereen zichzelf zijn. Jong en oud woont hier…

Lees meer

Deal voor Noord ondertekend

Namens de Huurdersraad neemt alg. bestuurslid Ingrid Jerphanion deel aan overleg samen met bewoners en gemeente in klankbordgroepen. Zij blijft zich inzetten voor een adequate aanpak van de meeuwen/ratten overlast in Leidschendam-Voorburg en blijft pleiten voor een snelle aanpassing van de alg. politieverordening. Hierdoor kan het dumpen van afval en het voeren van vogels beboet…

Lees meer