Samen praten over het huurbeleid 2024

 Ieder jaar wordt het Huurbeleid opnieuw vastgesteld. De Huurdersraad en Vidomes gaan over de hoogte en verdeling van de jaarlijkse huurverhoging met elkaar in gesprek. De actuele thema’s worden tijdens een bewonersbijeenkomst met bewoners, bewonerscommissies, klankbordgroepen en contactpersonen besproken. Dit jaar hebben 21 bewoners zich aangemeld voor deze bewonersavond. Vier medewerkers van Vidomes en zes…

Lees meer

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) nodigt u uit voor lustrum

De Huurdersorganisaties, werkzaam in Haaglanden zijn sinds 18 oktober 2018 verenigd in een samenwerking. De naam is: Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De SHH vertegenwoordigt alle huurders van sociale huurwoningen, middenhuur en vrije sector woningen van woningcorporaties en alle woningzoekenden. De SHH werkt samen met de SVH (Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden) en de Bestuurlijke Tafel Wonen,…

Lees meer

Nieuws van Vidomes: brandveilig wonen

Brandveiligheid

Graag attenderen wij u op twee berichten over brandveiligheid, geplaatst door Vidomes. Het betreft een artikel over brandveilige algemene ruimten, klik hier voor het artikel, en een artikel over het voorkomen van brand door oplaadbare apparaten, klik hier voor het artikel.

Lees meer

Huurdersraad Vidomes organiseert bewonersbijeenkomst over huurbeleid

Jaarvergadering

Op maandag 6 november, van 17.30 – 20.00 uur organiseert uw Huurdersraad een bewonersbijeenkomst in het van ‘t Hoff plein 1 in Zoetermeer. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Als u zich wil aanmelden kan dat via a.ros@huurdersraadvidomes.nl U wordt vanaf 17.30 uur verwelkomd met broodjes en soep. Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u…

Lees meer

De huurdersraad wil meer leden

Op 15 juli 20123 werd in het Prinsenhofpark in Leidschendam voor de tweede keer het wijkfeest gehouden. Iets na 12 uur werd dit evenement geopend door wethouder Bianca Bremer en raadslid Sabrina van den Heuvel. Tijdens het wijkfeest heeft de Huurdersraad met een kraampje bewoners proberen te interesseren voor deelname aan de Huurdersraad (als bestuurs-…

Lees meer

Reactie Vidomes op berichtgeving twijfelachtig verhuurderschap

In de media leest u vanaf 22 juni jl. verontrustende berichten over ‘woningcorporatiebazen’ die privé actief zijn als vastgoedbelegger. Via huurders krijgt de Huurdersraad vragen of er binnen het bestuur en de Raad van Commissarissen van Vidomes dergelijke woningverhuur plaatsvindt? Op deze vraag heeft Vidomes via haar website antwoord gegeven, zie het bericht op de…

Lees meer

Praat en denk mee met de Huurdersraad

Wilt u meedenken over onderwerpen als de jaarlijkse huuraanpassing, verduurzaming, overlast  of de leefbaarheid in uw wijk? Meld u dan aan als geïnteresseerde bij de Huurdersraad van Vidomes (HRV). De Huurdersraad Vidomes komt op voor de belangen van álle huurders van Vidomes. Praat en denk mee over vele onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Op…

Lees meer

Invloed huurdersraad op huuraanpassing 2023

Op 12 december 2022 zijn 26 huurders ingegaan op de uitnodiging van de Huurdersraad om mee te denken over de huuraanpassingen in 2023. De zorgen van de huurders Met Vidomes en de Huurdersraad hebben zij gesproken over hun zorgen bij de betaalbaarheid van het wonen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere huurders. Blijft…

Lees meer

Compensatie bij blokaansluiting kan nu worden aangevraagd

Voor bewoners met een gezamenlijke warmte-  of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) kan vanaf 25 april 2023 compensatie worden aangevraagd voor de hoge energiekosten. Zij vielen namelijk buiten het energieprijsplafond omdat ze geen individuele aansluiting hebben. De Woonbond heeft zich ervoor ingezet dat ook alle bewoners met blokaansluiting worden gecompenseerd. Bij blokaansluitingen hebben meerdere huishoudens samen één energiecontract.…

Lees meer