De Huurdersorganisaties, werkzaam in Haaglanden zijn sinds 18 oktober 2018 verenigd in
een samenwerking. De naam is: Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De
SHH vertegenwoordigt alle huurders van sociale huurwoningen, middenhuur en vrije sector
woningen van woningcorporaties en alle woningzoekenden. De SHH werkt samen met de
SVH (Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden) en de Bestuurlijke Tafel Wonen, waarin de
corporaties, de wethouders, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties zitting hebben. De SHH verkondigt de stem van de huurders en
praat mee over alle beleidszaken en afspraken inzake de woningmarkt. Zo heeft de SHH
meegewerkt aan het Tussenakkoord de 1e stap en de woondeal Haaglanden.

Op 18 oktober 2023 bestaat de SHH 5 jaar. Dit eerste lustrum willen wij graag met u, de
huurders, vieren. Wij hebben het genoegen u hiervoor uit te nodigen op:
dinsdag 21 november 2023, aanvang programma 14.00 uur tot 17.00 uur in
Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag (de Rode Zaal).
Vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur
wordt er een drankje en een hapje geserveerd.

Wij hebben naast huurders en de leden van de SHH, de wethouders van de samenwerkende
gemeenten, de bestuurders van de corporaties in Haaglanden, de huurderscommissarissen
uit de Raad van Commissarissen, de SVH, Woonbond, Aedes en andere partijen/personen
uitgenodigd waarmee wij op prettige wijze samenwerken.

Wij hebben een mooi programma voorbereid, waarin de huurders centraal staan. Als u
interesse heeft om deel te nemen aan de viering van ons 1e lustrum kunt u zich per e-mail
aanmelden: voorzitter@huurdersorganisatieshaaglanden.nl. Het programma wordt u dan per
e-mail toegestuurd.

In verband met de beschikbare plaatsen in de theaterzaal horen wij graag vóór 2
november 2023 of u komt en met hoeveel personen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de SHH

Sylvie Seubert-Rühl, voorzitter

 

Zie hier de officiële uitnodiging

Reacties