Een zelfstandige stichting

Huurdersraad Vidomes, opgericht op 1 mei 2016, is een zelfstandige stichting voor huurders van woningcorporatie Vidomes.

Woningcorporatie Vidomes bezit ca. 18.000 sociale huurwoningen in Delft, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en Den Haag. Wij vertegenwoordigen de belangen van alle huurders van Vidomes.

Onze visie

Het belang van de huurders staat voor ons centraal en bovenaan. Wij zetten ons in voor tevreden huurders en een goed woon- en leefklimaat.

Wat  willen wij betekenen:

I. Voor de huurders

 • de stem van de huurders vertolken/verwoorden, huurders een stem geven.
 • de ogen en oren zijn van en voor de huurders door informatie op te halen, te vertalen en door te geven.


II. Voor de bewonerscommissies
 

 • ondersteuning geven en inspireren.
 • een vangnet bieden bij problemen.
 • hen met elkaar in contact brengen om ervaringen en kennis te delen.
 • hen betrekken bij het brengen en halen van informatie bij de huurders.
 • mogelijke problemen of vraagstukken oplossen.


III. Voor Vidomes, de gemeenten en andere samenwerkingspartners

 • een kritische en serieuze gesprekspartner zijn.
 • deel te nemen aan de totstandkoming van de woonvisies en lokale prestatieafspraken.
 • gevraagd en ongevraagd advies te geven.
 • op elk terrein de samenwerking zoeken en stimuleren om onze doelen als Huurdersraad te bereiken.

Wij zetten ons in voor het belang van alle huurders van Vidomes. Ons bestuur bestaat uit 12 enthousiaste vrijwilligers:

Sylvie Seubert                    voorzitter s.seubert@huurdersraadvidomes.nl
Rien van der Winden          vicevoorzitter m.vanderwinden@huurdersraadvidomes.nl
Ingrid Jerphanion                algemeen bestuurslid regio Leidschendam-Voorburg i.jerphanion@huurdersraadvidomes.nl
Maureen Engelbrecht          algemeen bestuurslid regio Leidschendam-Voorburg  m.engelbrecht@huurdersraadvidomes.nl
Michael Noordwijk
algemeen bestuurslid regio Leidschendam-Voorburg
m.noordwijk@huurdersraadvidomes.nl
Rob van den Bos                  algemeen bestuurslid regio Zoetermeer r.vandenbos@huurdersraadvidomes.nl
Henk Steijger                      algemeen bestuurslid regio Zoetermeer h.steijger@huurdersraadvidomes.nl
Riet Middelhoek
algemeen bestuurslid regio Zoetermeer
r.middelhoek@huurdersraadvidomes.nl 
Wim Makkus
algemeen bestuurslid regio Zoetermeer
w.makkus@huurdersraadvidomes.nl 
Cees Huisman
algemeen bestuurslid regio Zoetermeer
c.huisman@huurdersraadvidomes.nl
Ton Reiber                          algemeen bestuurslid regio Delft t.reiber@huurdersraadvidomes.nl
Haiko Bollee
algemeen bestuurslid regio Rijswijk
h.bollee@huurdersraadvidomes.nl 
Anda Ros                            beleidsmedewerker a.ros@huurdersraadvidomes.nl
  
Algemeen e-mailadres
info@huurdersraadvidomes.nl