Huurders hebben met Huurdersraad Vidomes een sterke stem!

Welkom

Huurdersraad Vidomes, opgericht op 1 mei 2016, is een zelfstandige organisatie voor en door huurders van Vidomes.
Wij vertegenwoordigen de belangen van alle 18.000 huurders van Vidomes in Delft, Leidschendam-Voorburg (en een klein gedeelte van Den Haag), Rijswijk en Zoetermeer.
Iedere gemeente wordt vertegenwoordigd door 2 algemene bestuursleden.


Onze visie

Het belang van de huurders staat voor ons centraal en bovenaan. Wij zetten ons in voor tevreden huurders en een goed woon- en leefklimaat.

Ons doel

  • voldoende betaalbare huurwoningen voor de doelgroep en lagere woonlasten
  • goede basiskwaliteit voor alle huurwoningen
  • versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de huurders
  • een sterkere positie van de bewonerscommissies
  • aandacht voor leefbaarheid, vooral in wijken waar problemen zijn
  • bevorderen van duurzaamheid
  • een goed onderhoudsbeleid

 

 

 

Contact

Contactadres:
Van 't Hoffplein 1
2725 EA Zoetermeer
Telefoon: 079-3318975
E-mail: info@huurdersraadvidomes.nl

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen via het contactformulier. U krijgt altijd antwoord op uw bericht.

Wij hebben u nodig!

Wij kunnen onze visie en ons doel alleen bereiken met informatie van u, de huurder en/of  bewonerscommissie. Bewonerscommissies ondersteunen wij in hun belangrijke taak. Zij weten wat er speelt in hun omgeving/complex.