Vanaf januari 2024 zijn zes werkgroepen gestart met het verwerken van informatie, mening
vormende gesprekken en -als van toepassing- het geven van adviezen voor het bestuur van
de Huurdersraad. Ook zijn enkele werkgroepleden al gestart met een opleiding of hebben
een seminar bezocht.

Ingrid Pereira (lid van de werkgroep leefbaarheid) heeft het dag-seminar ‘Leefbaarheid en
Wijkontwikkeling’ (van de Corporatiestrateeg) bijgewoond op 8 februari van dit jaar.
Erg indrukwekkend, ik had geen benul van wat voor soort leefbaarheidsproblemen er
allemaal wel niet zijn. Ik heb veel geleerd deze dag. Ook over wat een corporatie kan doen
aan het oplossen of voorkomen van dergelijke problemen”.
Andere trainingen zijn nog in het verschiet. Zo krijgen de Huurdersraad en de
werkgroepleden in mei van dit jaar een training ‘Omgaan met dementie’, ook medewerkers
van Vidomes nemen daaraan deel. Een training ‘Overlegwet’ wordt samen met andere
huurdersorganisaties in het werkgebied van de Huurdersraad gevolgd.
Ook Vidomes doet een duit in het scholingszakje. Professionals van Vidomes geven
voorlichting over hun vakgebied. Denk daarbij aan Duurzaamheidsbeleid, Duurzaam
bedrijfsmodel en Onderhoudsbeleid.
De voorlichtingen en trainingen worden gewaardeerd. Door de zogenaamde ‘nieuwe
mensen’, maar ook door de langer zittende mensen. “Herhaling is altijd goed, zo blijven we
bij de les. Bovendien, er verandert regelmatig is. Dat is goed om te weten”, aldus Haiko
Bollée, vicevoorzitter van de Huurdersraad.
U leest het, de Huurdersraad is voor u aan het werk en wil het vertegenwoordigen van uw
belangen zo goed mogelijk uitvoeren. En doet dat met veel plezier.

Reacties