Huurdersmening heeft invloed op huurbeleid 2021

Huurdersraad Vidomes heeft op 29 december 2020 van Vidomes de formele adviesaanvraag over het voorgenomen huurbeleid van Vidomes voor 2021 ontvangen. U kunt deze lezen in dit document. Huurdersraad Vidomes is aangenaam verrast met het besluit van het bestuur van Vidomes om nu geen grote wijzigingen door te voeren in het huurbeleid 2021 en pas…

Lees meer

Prestatieafspraken 2021 over sociaal wonen in Delft

De gemeente Delft, de woningcorporaties DUWO, Vidomes, Vestia en Woonbron, de Huurdersraad Vidomes, vereniging bewonersorganisatie Delft van Woonbron, WijWonen van DUWO en Huurdersraad Vestia maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar.  In 2021 staat het bouwen van sociale huurwoningen, verduurzaming van bestaande woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid in de wijken centraal in de…

Lees meer

De rechten van huurders bij renovatie en sloop

Het Sociaal Statuut is een rechtsgeldig document dat door corporaties moet worden opgesteld en bevat de rechten en plichten van de corporatie en de huur bij renovatie en sloop. De corporatie mag niet zomaar wat opschrijven; er is een wet die voorschrijft wat er minimaal in moet staan. Een Sociaal Statuut mag ook meer rechten…

Lees meer