Huurdersraad Vidomes heeft op 29 december 2020 van Vidomes de formele adviesaanvraag over het voorgenomen huurbeleid van Vidomes voor 2021 ontvangen. U kunt deze lezen in dit document.

Huurdersraad Vidomes is aangenaam verrast met het besluit van het bestuur van Vidomes om nu geen grote wijzigingen door te voeren in het huurbeleid 2021 en pas op de plaats te maken.

Huurdersraad Vidomes heeft, in samenwerking met Vidomes, in 2020 huurders intensief betrokken bij de gesprekken over het Huurbeleid 2021. 520 huurders hebben een vragenlijst ingevuld en 14 huurders hebben deelgenomen aan een digitale bijeenkomst om de resultaten uit de Huurderenquête te analyseren. De daaruit voorkomende standpuntnotitie is eerder op deze website gepubliceerd. Zoals u in de bijlage kunt lezen hebben de standpunten van de huurders invloed gehad op het besluit van Vidomes om pas op de plaats te maken.

Het succes van deze vorm van achterbanraadpleging willen we graag vasthouden. Mogelijk wordt daarom in de loop van het jaar 2021 nog een keer een huurdersenquête aangeboden. In 2021 gebeurt namelijk veel dat invloed kan hebben op het Huurbeleid voor 2022. Denk daarbij aan de verkiezingen in maart 2021 waarna zaken als (huur)toeslagen, verhuurdersheffing en het algemene woonbeleid mogelijk weer ter discussie worden gesteld.

Reacties