Gekwalificeerde adviezen 2024

Gekwalificeerde adviezen 2023

Gekwalificeerde adviezen 2022

Gekwalificeerde adviezen 2021

 • Gekwalificeerd advies Scootmobielbeleid
  Op de adviesaanvraag van Vidomes heeft de Huurdersraad positief geadviseerd. In het advies zijn aanvullende tips opgenomen, mede geïnspireerd door een bezoek aan de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer.

 

 • Gekwalificeerd advies Herijking Verkoopvijver
  26 mei 2021 ontving Huurdersraad Vidomes een adviesaanvraag over de vermindering van de aantallen woningen in de verkoopvijver. 273 DAEB-woningen (sociale huurwoningen) en 12 niet-DAEB-woningen (geliberaliseerde woningen) zijn uit de vijver gehaald. Dat zijn 7 complexen.

  De Huurdersraad heeft positief gereageerd op deze aanpassing. Het betekent dat deze woningen in plaats van verkocht, verhuurd worden en dat het aantal sociale huurwoningen niet verder afneemt.

 

 • Gekwalificeerd advies Beleid doorbelasting kosten energiemaatregelen
  Het aan de Huurdersraad voorgelegde beleidsvoorstel riep zoveel vragen op dat wel een advies werd afgegeven, maar nadrukkelijk met de vermelding om over zowel het beleidsvoorstel als over het advies van de Huurdersraad verder te praten met elkaar. Dit laatste vond plaats in augustus 2021. Het adviestraject is daarmee naar tevredenheid van beide partijen afgerond.

 

 • Gekwalificeerd advies Opstapwoningen
  De Huurdersraad heeft positief geadviseerd op de ontwikkeling van een woonproduct waardoor spoedzoekers tijdelijk een sobere woonruimte krijgen aangeboden. Aanvullende adviezen zijn opgenomen en door Vidomes gedeeltelijk overgenomen.