Het Sociaal Statuut is een rechtsgeldig document dat door corporaties moet worden opgesteld en bevat de rechten en plichten van de corporatie en de huur bij renovatie en sloop. De corporatie mag niet zomaar wat opschrijven; er is een wet die voorschrijft wat er minimaal in moet staan. Een Sociaal Statuut mag ook meer rechten en plichten bevatten. En daarover gaan de Huurdersraad en Vidomes samen over in gesprek.

Het Sociaal Statuut moet regelmatig worden aangepast omdat wet- en regelgeving ook verandert. In 2020 was dat het geval.

Op 28 april van dit jaar ontving Huurdersraad Vidomes een eindconcept Sociaal Statuut van Vidomes. Vidomes wilde dit eindconcept met de Huurdersraad bespreken voordat een formele adviesaanvraag zou worden opgestuurd. 

De periode april tot en met juni werd gebruikt om de tekst bij te schaven. 

Ook volgt nog een gesprek met de bestuurder Daphne Braal om een paar punten toe te lichten. Uiteindelijk ontstaat er een Sociaal Statuut waar Huurdersraad Vidomes tevreden over is. 

Met succes heeft Huurdersraad Vidomes onder meer de volgende punten voorgesteld om in het Sociaal Statuut te laten opnemen: 

Als er samen met andere corporaties in een gebied een gezamenlijk Sociaal Statuut wordt opgesteld, blijven de rechten van het Sociaal Statuut voor de eigen huurder gelden, ook al maken deze geen deel uit van het gezamenlijk Sociaal Statuut.

Huurders met huurachterstanden en een betalingsregeling in hun Vidomes-woning, mogen deze betalingsregeling meenemen naar de nieuwe woning, als deze woning ook een Vidomes-woning is. De huurachterstand zal niet in één keer worden verrekend met de verhuiskostenvergoeding.

Het nieuwe Sociaal Statuut moet nog officieel worden bekrachtigd door het bestuur van Vidomes. Zodra dit is gebeurd, zal dit document op deze website worden geplaatst en opgestuurd worden aan de bewonerscommissies en contactpersonen.

Reacties