Vrijdag 8 december heeft de opening van de nieuw ingerichte recreatieruimte binnen het Saloméschouw-complex in Zoetermeer plaatsgevonden. De actieve bewonerscommissie Sarabande heeft daar een grote rol in gespeeld.

 

Subsidie en een gift
Dankzij een subsidie, aangevraagd bij de gemeente Zoetermeer, Wijk aan Zet,  werd de bewonerscommissie in staat gesteld nieuw meubilair aan te schaffen. Met vijf nieuwe mooie ronde tafels met bijpassende stoelen is de ruimte omgetoverd in een gezellige sfeervolle ontmoetingsruimte.

Ook de vide is aangepakt, daar is een mooie biljart tafel geplaats, gegund door een biljartvereniging die haar deuren sloot. Het geheel is verder aangevuld met een dart bord, een sjoelbak en een kaarttafel. Kortom, genoeg mogelijkheden voor de bewoners om elkaar op een ongedwongen wijze te ontmoeten.

Een slagvaardige bewonerscommissie
De bewonerscommissie is eind 2022 opgericht en had een goede start met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie waar nagenoeg alle bewoners aanwezig waren. In 2023 was de deelname aan tal door hen georganiseerde activiteiten hoog. De activiteitencommissie organiseert tal van activiteiten, van koffie inloop tot kerststukjes maken.

Een belangrijke stap
Bij de feestelijke heropening van de recreatieruimte was het druk en gezellig. De bewoners verheugden zich op de ingebruikname van de ruimte.

Het belang van een actieve bewonerscommissie bij jet bijdragen aan een fijne woonsfeer wordt daardoor eens te meer bewezen. Een ontmoetingsruimte vergemakkelijkt het hebben van sociale contactenbinnen een wooncomplex en zorgt voor een fijne woonsfeer.

De Huurdersraad wenst de bewoners en de Bewonerscommissie Sarabande succes met hun verdere activiteiten. Fijn dat de Huurdersraad hierbij uitgenodigd werd.

 

Reacties