Namens de Huurdersraad neemt alg. bestuurslid Ingrid Jerphanion deel aan overleg samen met bewoners en gemeente in klankbordgroepen.

Zij blijft zich inzetten voor een adequate aanpak van de meeuwen/ratten overlast in Leidschendam-Voorburg en blijft pleiten voor een snelle aanpassing van de alg. politieverordening. Hierdoor kan het dumpen van afval en het voeren van vogels beboet gaan worden. Door verschillende persberichten is hier ook vanuit de politiek aandacht voor gevraagd. Dit onderwerp is mede hierdoor opgenomen in de lokale prestatie afspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.

Het Krantje heeft online ook aandacht besteed aan de Deal voor Noord. Lees hier het volledige bericht.

Reacties