Onderstaande mail is naar alle betrokkenen toegestuurd en wordt ter informatie aan een ieder gestuurd. Wellicht kent u het probleem en kunt u hier iets mee.
Citaat mail aan betrokkenen “De Huurdersraad heeft van u correspondentie ontvangen over de eindafrekening van de servicekosten (de stookkosten).

Met deze mail stel ik u, namens de voorzitter van de Huurdersraad, Sylvie Seubert, op de hoogte van wat de Huurdersraad heeft ondernomen en nog onderneemt naar aanleiding van uw bericht en andere berichten met een gelijksoortige inhoud.

Dit jaar ontvangen we van bewoners en bewonerscommissies meer berichten dan we gewend zijn over de afrekening van de servicekosten of de hoogte van de warmtekosten. De Huurdersraad verwijst in de regel naar Vidomes voor gerichte vragen of  -als sprake is van een conflict- naar kanalen waar zij gebruik van kunnen maken. Met als uiterste mogelijkheid de gang naar de huurcommissie.

Omdat dit jaar meer berichten dan we gewend zijn werden ontvangen heeft een werkgroep van de Huurdersraad de inhoud van alle mails geanalyseerd. Het resultaat was een aantal steeds terugkerende thema’s (rode draden). Op 13 juli jl. heeft de werkgroep met Vidomes gesproken hierover. Het verslag daarvan vindt u bij deze mail.

Vervolgens heeft de Huurdersraad een ongevraagd gekwalificeerd advies geschreven aan het bestuur van Vidomes. Deze is op 29 juli verstuurd. Dit advies is ook als bijlage opgenomen.

Hoe gaat het verder?
De Huurdersraad wacht het antwoord van Vidomes op het advies af. Vidomes heeft daarvoor twee weken de tijd. Zodra dit antwoord ontvangen is, ontvangt u van ons een kopie daarvan. Ook publiceert de Huurdersraad haar bevindingen op de website.

Graag blijft de Huurdersraad op de hoogte van uw ervaringen.

U wordt daarom bedankt voor de moeite die u genomen heeft om ons te informeren. Dat zorgt ervoor dat de Huurdersraad van betekenis kan blijven zijn voor de kwaliteit van uw wonen.”
Einde citaat.

Reacties