Op 14 november jl. heeft de Huurdersraad deelgenomen aan de 2e wijkschouw in Delft.

Samen met medewerkers van de gemeente, corporaties en nog andere huurdersorganisaties zijn 8 complexen in Delft bezocht.

Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind want de wijkschouw is op de fiets gereden!

 

Na het bezoeken van de complexen is er een evaluatie geweest waarbij afgesproken is om nog een 3e wijkschouw te organiseren, tweede kwartaal 2019, in de Tanthof en Delft Oost.

Naar aanleiding daarvan zal een evaluatierapport opgesteld worden en kunnen er afspraken gemaakt worden over de verdere aanpak van de gesignaleerde problemen.

        

Reacties