De intentieverklaring van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden is getekend!

 

Sinds donderdagavond 18 oktober jl. is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit. De intentieovereenkomst werd uiteindelijk door 14 van de 15 huurdersorganisaties uit regio Haaglanden ondertekend. Hiermee vertegenwoordigen zij 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 huurders en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio. 

De avond was uitzonderlijk goed bezocht. Van alle corporaties Haaglanden waren de bestuurders en vele medewerkers aanwezig. 

Tijdens deze bijeenkomst sprak de Wethouder Sociaal Domein en Volkshuisvesting Wassenaar, Lia de Ridder, namens de bestuurlijke tafel wonen Haaglanden, de SHH toe. Marianne Straks, sprak de SHH toe namens de corporatiebestuurders. Zij noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’. Nooit eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigd. Het SVH bestuur en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief. 

Na deze feestelijke ondertekening gaat de SHH direct verder aan de slag. Op 1 november 2018 wordt het bestuur geformeerd. Op 9 november 2018 richt de SHH zich op de inhoudelijke vormgeving om tot een visie te komen op de regionale prestatieafspraken, waar de SHH nauw bij betrokken bij is.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties