Uw wijk aardgasvrij: Neem deel aan het webinar en geef uw mening
De aarde warmt op, het water stijgt en de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten neemt af. Dit is geen nieuws. Toch kunnen we onszelf er niet vaak genoeg aan herinneren: we moeten klimaatverandering beperken. We zijn genoodzaakt ons energieverbruik te minderen en over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Het doel? CO₂-neutraal zijn in 2050. In Leidschendam-
Voorburg worden er al stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en energie. Als onderdeel van de Omgevingsvisie maakt de gemeente in de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitie Visie
Warmte (TVW) belangrijke keuzes in hoe we richting aardgasvrije wijken gaan. We vinden het belangrijk inwoners, bedrijven en organisaties bij deze stappen voor de toekomst van onze gemeente
te betrekken. Daarom hebben we de resultaten van een energie-enquête onder inwoners meegenomen in de plannen én zijn we met wijken, die mogelijk als eerste overgaan op gasloos wonen, in gesprek gegaan. Bovendien organiseren we een informatief webinar over de energietransitie op 8 juli én is het mogelijk van 1 juli 2021 tot 1 september 2021 uw mening te geven op de plannen.

Plannen uitgelegd in webinar 8 juli
Op donderdag 8 juli wordt een online webinar georganiseerd, waarin de gemeente de conceptplannen van de LES en TVW uitlegt aan alle inwoners. In dit webinar geven we informatie over de
energietransitie en leggen we uit wat deze verandering voor u betekent. Ook de partners van de gemeente, zoals de woningcorporaties en energiecoöperaties, zullen in het webinar vertellen hoe zij
hebben meegedacht en wat zij van de plannen vinden. Op www.ingesprekmetlv.nl/energietransitie vindt u de aankondiging én twee links naar het webinar. Als u tijdens het webinar vragen wilt stellen, dan kunt u de link naar Zoom gebruiken. Als u alleen geïnformeerd wilt worden, dan klinkt u op de link naar YouTube. Het webinar vindt online plaats op 8 juli vanaf 19.30 uur.

Geef uw mening
De concept LES en concept TVW worden vrijgegeven voor inspraak van 1 juli 2021 tot 1 september 2021. Dit houdt in dat u tijdens deze periode uw reactie kunt indienen op de plannen. Dit kan via het webformulier op: www.ingesprekmetlv.nl/energietransitie. Op deze webpagina vindt u bovendien meer informatie en inspiratie over de LES en TVW. Ook liggen de volledige stukken gedurende de inspraakperiode ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam. Alle ingestuurde reacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt, naar verwachting eind 2021, samen met de definitieve LES en TVW ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Samenwerkingspartners
Plannen voor de energietransitie maakt de gemeente niet alleen. Daarvoor blijven we in gesprek met inwoners, bedrijven en partners. Een van de belangrijkste samenwerkingspartners van de gemeente binnen de energietransitie is Energy Common Leidschendam-Voorburg. Dit bewonersinitiatief, met veel kennis over de duurzame energie in huis, heeft contacten in alle wijken, weet wat in iedere buurt speelt en heeft daardoor waardevolle inbreng gegeven bij de aanpak van de energietransitie. Naast Energy Common Leidschendam-Voorburg, overlegt de gemeente regelmatig met andere stakeholders, zoals (Adviesraad) Vidomes, Wooninvest, Respectus, Stedin, Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg en het bestuur van het MKB.

Reacties