De Huurdersraad en Vidomes hebben regelmatig contact met elkaar. Hierbij worden veel onderwerpen besproken. Graag delen wij met u de onderwerpen die zijn besproken om u inzicht te geven in de hoeveelheid en de diversiteit van de onderwerpen. Wij hebben hiertoe onderstaand overzicht gemaakt. Dit overzicht wordt regelmatig aangepast. Bent u geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wilt u hier graag over meedenken, neem dan contact met ons op.

Sommige onderwerpen zitten nog in de verkenningsfase en kunnen nog niet specifiek gedeeld worden. Vooral omdat Vidomes dat dan nog richting bewoners dient te brengen.

Onderwerp Toelichting
Schoonmaak De Huurdersraad wordt uitvoerig meegenomen omtrent de uitvoering van de schoonmaak.
Beleid camera’s Vidomes is nieuw beleid omtrent camera’s aan het ontwikkelen. De Huurdersraad zal hier input voor aanleveren.
Huurbeleid 2019 inclusief aanpassing De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen op het huurbeleid 2019. Hierover is 15 april aanstaande een thema-avond belegd voor de bewonerscommissies.
Warmtetarieven Toelichting op de stand van zaken omtrent de warmtetarieven.
Pilot zonnepanelen Vidomes wil in Zoetermeer een Pilot starten met het aanbrengen van zonnepanelen op alle woningen in een straat. Complex volgt.
Update Energietransitie De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen op de ontwikkelingen rondom de energietransitie.
Training Energiecoaches Voor de leden van de Huurdersraad en geïnteresseerde huurders is er een training voor energiecoaches geweest. Gekeken wordt hoe dit verder vorm wordt gegeven.
Aanbesteding aannemers mutatie en reparatieonderhoud. De Huurdersraad is geïnformeerd over de aanbesteding en de uitkomst van de aannemers voor het reparatie en mutatieonderhoud.
Voortgang SHH De Huurdersraad houdt Vidomes uitvoerig op de hoogte van de voortgang binnen de SHH.
De SHH heeft zelf een website www.huurdersorganisatieshaaglanden.nl

 

 

Reacties