De voorzitter en vicevoorzitter van de Huurdersraad Vidomes hebben per 1
januari 2023 het stokje overgedragen.

 

Het scheidende bestuur

Sylvie Seubert (voorzitter) en Rien van der Winden (vicevoorzitter):
Wij hebben ons ingezet voor de huurders van de woningen van Vidomes, zoals
we ook ons leven leiden: met passie, compassie en altijd oog voor de mens
eerst.

Dat kon niet zonder onze achterban. Wij hebben velen van jullie persoonlijk leren
kennen en hebben ook met een aantal van jullie regelmatig samengewerkt. Wij
hebben heel veel waardering voor jullie inzet en wensen dat dit nog lang door
mag gaan. Heel erg bedankt en succes voor de toekomst.
Ook wensen wij het bestuur veel succes in het verder dragen van de stem van de
bewoners naar Vidomes!

 

Het nieuwe bestuur

RIET MIDDELHOEK
voorzitter per 1 januari 2023

Vanaf de zomer van 2021 draai ik mee binnen de Huurdersraad Vidomes. Ik heb
daarom al langer dan een jaar kennis kunnen maken met alle onderwerpen
waarmee een Huurdersraad te maken krijgt.

Het was geweldig om ruim op tijd te weten dat ik de huidige voorzitter zou gaan
vervangen. De vele tips, kennis en informatie die ik van Sylvie en Rien heb
mogen ontvangen, gaan mij heel goed helpen om het voorzitterschap vanaf 2023
te gaan uitvoeren.

Niet zozeer de overdracht (hoeveel ook erg belangrijk en waardevol), maar
vooral de hartelijkheid en deskundigheid van beide ga ik missen.

Ik ga de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik weet me omringd door een zeer
capabele vicevoorzitter en talentvolle bestuursleden. Allen met het hart op de
juiste plaats en de wil en wens om de huurders van woningen van Vidomes zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Ik hoop u in de jaren die volgen vaak tegen te komen!


HAIKO BOLLEE

Vicevoorzitter per 1 januari 2023

Net als Riet, ben ik al bijna anderhalf jaar bij de Huurdersraad aangesloten. Ik
ben er trots op dat ik voor u, huurder van een woning van Vidomes, de stem
mag zijn naar Vidomes over de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Ik heb veel geleerd de afgelopen tijd. Twee voorbeelden:
Dat Vidomes niet zomaar overal vrij in is, maar zich hoort te houden aan het
leveren van de prestaties die zij beloofd hebben aan de Huurdersraad en de
gemeenten.
Dat adviezen die de Huurdersraad schrijft, door Vidomes niet opgevolgd hoeven
te worden, maar dat Vidomes wel heel goed moet beargumenteren waarom dan
niet.

Sylvie en Rien ga ik missen, vooral als de personen die zij zijn. Maar ik weet me
goed geïnformeerd door hen, de overdracht is zorgvuldig en uitgebreid geweest.

Ik heb er zin in om komend jaar uw belangen te vertegenwoordigen.

Samen met Riet en de andere bestuursleden gaan wij onze uiterste best
doen.

Reacties