Beste Allemaal,

Helaas is het probleem met het coronavirus nog niet van de baan. De maatregelen zijn wederom verlengd. Concreet betekent dit dat wij onze jaarvergadering moeten uitstellen tot medio september 2020. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bijgaand ontvangt u enkele stukken van ons, die wij normaliter op onze jaarvergadering presenteren, te weten: het werkplan 2020, het jaarverslag 2019, overzicht uitgaven Huurdersraad Vidomes 2019, accountantsverklaring 2019, begroting 2020.

Verder hebben wij in onze laatste digitale bestuursvergadering van 15 april jl. de herbenoeming bevestigd van 4 bestuursleden voor een periode van 2 jaar. Het betreft hier Maureen Engelbrecht (algemeen bestuurslid Leidschendam-Voorburg), Ingrid Jerphanion (algemeen bestuurslid Leidschendam-Voorburg en interim algemeen bestuurslid Rijswijk), Rien van der Winden (vicevoorzitter) en Sylvie Seubert (voorzitter).

Er is slechts 1 bezwaar gekomen tegen de benoeming van een voormalig bestuurslid van de Huurdersraad. Dit bezwaar is ongegrond verklaard.

Tevens is het algemeen bestuurslid Delft André Oonk om persoonlijke reden afgetreden en hebben wij 2 nieuwe aspirant algemeen bestuursleden voor Zoetermeer benoemd, namelijk Cees Huisman en Henk Steijger. Tijdens de jaarvergadering zullen wij hen aan u voorstellen.

Wij hebben een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden en hebben een aantal reacties hierop ontvangen. Helaas kunnen wij op dit moment de kandidaat bestuursleden fysiek niet uitnodigen om kennis te maken. Wij hebben hen hierover een email gestuurd.

Rest ons u allemaal sterkte te wensen in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,

Sylvie Seubert, voorzitter

Reacties