Beste bewoners van het complex Dillenburgsingel Leidschendam,

U heeft vandaag een brief in de bus gekregen van de Huurdersraad in samenwerking met Vidomes over de stand van zaken inzake de problematiek met de installatie in uw woning. In deze brief staat o.a. vermeld dat u het advies van de advocaat, die is ingeschakeld door de Huurdersraad, kan opvragen via ons algemeen bestuurslid Mevr. I. Jerphanion, of dat u deze kan lezen op de website.

Indien er vragen zijn kunt u deze bij haar melden i.jerphanion@huurdersraadvidomes.nl

U kunt de brief hier lezen.

Reacties