Voor bewoners met een gezamenlijke warmte-  of elektriciteitsaansluiting
(blokaansluiting) kan vanaf 25 april 2023 compensatie worden aangevraagd voor de
hoge energiekosten. Zij vielen namelijk buiten het energieprijsplafond omdat ze geen
individuele aansluiting hebben. De Woonbond heeft zich ervoor ingezet dat ook alle
bewoners met blokaansluiting worden gecompenseerd.

Bij blokaansluitingen hebben meerdere huishoudens samen één energiecontract. De
energie wordt achter de voordeur ‘verdeeld’.
Degene die het energiecontract heeft, kan de tegemoetkoming aanvragen. Dit is vaak
de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VvE), maar het kan ook een huurder
zijn of een bewonersvereniging, als die namens de andere huishoudens de rekening
betaalt.

 

Voorwaarden
Om de tegemoetkoming te krijgen moet er sprake zijn van een minimaal aantal
aangesloten woningen of kamers. Het gaat om:

  • 1 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit;
  •  3 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokwarmte;
  • 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit of
    blokwarmte;
  • 4 of meer woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte,
    als de energieaansluiting niet voldoet aan een van de drie
    omschrijvingen hierboven

 

Webformulier aanvragen tekortkoming
Op de website van Rijksoverheid lees je meer over de voorwaarden. Ook
het aanvraagformulier is daar te vinden. Aanvragen kan tot en met 30 september
2023.

Reacties