Vanaf juli 2013 hebben huurders vanaf een middeninkomen een hogere huurverhoging gekregen dan huurders met een lager inkomen. De woningcorporaties ontvingen inkomensgegevens van de Belastingdienst om deze inkomensafhankelijk huurverhoging toe te kunnen passen. De wetswijziging die het mogelijk maakt dat de Belastingdienst deze gegevens mocht verstrekken is echter pas in april 2016 ingegaan.

In 2013 konden huurders met een jaarinkomen vanaf €33.600 al een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Tot en met april 2016 was dat dus zonder wettelijke basis voor het delen van inkomensgegevens. De Belastingdienst overtrad zijn geheimhoudingsplicht. Daar ondervonden huurders direct de financiële gevolgen van.

Ook de Huurdersraad heeft van enkele huurders vragen ontvangen, waarom alles zo lang duurt. Het is te betreuren dat de overheid zich na zo’n lange tijd heeft uitgesproken niet in gesprek te gaan over dit onderwerp. Vooral omdat de Woonbond, namens de gedupeerde huurders, reeds in 2017 een rechtszaak startte tegen de overheid.

De civiele rechtbank stelde de Woonbond na jarenlang procederen uiteindelijk in het gelijk. Nu is de overheid naar de Hoge Raad gegaan. De overheid gaat dus niet in gesprek maar wil de zaak verder juridisch uitvechten. De Woonbond en de Huurdersraad betreuren deze beslissing. Vooral omdat huurders wederom moeten wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.

Reacties