In 2021 hebben de huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Zo houden woningcorporaties bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd.

Moet u de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht had op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. De corporatie moet u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.

Heeft u echter na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens heeft gelegen heeft u recht op huurverlaging. 

Meer weten? Zie www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/eenmalige-huurverlaging-in-2021.html

U kunt de huurverlaging aanvragen bij Vidomes door de volgende link te gebruiken:

www.vidomes.nl/mijn-vidomes/service/eenmalige-huurverlaging-aanvragen/

Heeft u nog vragen stel deze dan aan ons via info@huurdersraadvidomes.nl of door het invullen van het contactformulier: www.huurdersraadvidomes.nl/contact/.

Reacties