Wij hebben onderstaand overzicht gemaakt van de gespreksonderwerpen d.d. april 2019. Bent u geïnteresseerd in een van de onderwerpen of wilt u hier graag over meedenken, neem dan contact met ons op.

Aangezien sommige onderwerpen nog in de verkennende fase zijn kunnen Vidomes en de Huurdersraad niet altijd alles met u delen. Ook is in bijna alle gevallen Vidomes degene die de communicatie richting de bewoners hierover zal en behoort te doen.

 

Onderwerp Toelichting
Schoonmaak De Huurdersraad wordt uitvoerig meegenomen omtrent de uitvoering van de schoonmaak.
Beleid camera’s Vidomes is nieuw beleid omtrent camera’s aan het ontwikkelen. De Huurdersraad zal hier input voor aanleveren.
Huurbeleid 2019 inclusief aanpassing De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen op het huurbeleid 2019.
Warmtetarieven Toelichting op de stand van zaken omtrent de warmtetarieven.
Pilot zonnepanelen Vidomes wil in Zoetermeer en Pilot starten met het aanbrengen van zonnepanelen op alle woningen in een straat.
Update Energietransitie De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen op de ontwikkelingen rondom de energietransitie.
Training Energiecoaches Voor de leden van de Huurdersraad en geïnteresseerde huurders is er een training voor energiecoaches geweest. Gekeken wordt hoe dit verder vorm te geven.
Aanbesteding aannemers mutatie en reparatieonderhoud. De Huurdersraad is geïnformeerd over de aanbesteding en de uitkomst van de aannemers voor het reparatie en mutatieonderhoud.
Voortgang SHH De Huurdersraad houdt Vidomes uitvoerig op de hoogte van de voortgang binnen de SHH.
The Natural Step Vidomes heeft de Huurdersraad meegenomen in The Natural Step. Dit is de Internationale Duurzaamheidstaal.
Prestatieafspraken 2020 Vidomes en de Huurdersraad hebben gesproken over de verschillende manieren van aanpak die de gemeenten hanteren.
Strategische conferentie Tijdens de jaarlijkse strategische conferentie van Vidomes is naar verschillende thema’s gekeken. Duurzaamheid, nieuwbouw, leefbaarheid, onderhoud en voorbereiding van het huurbeleid 2020 zijn aan de orde gekomen. Hierover is de Huurdersraad geïnformeerd.
AEDES Benchmark Vidomes heeft een toelichting gegeven op uitkomst in de AEDES Benchmark.
Verantwoording financiën Huurdersraad De Huurdersraad heeft haar financiële verantwoording van 2018 met Vidomes besproken.

 

Reacties