Lijst met gespreksonderwerpen

De Huurdersraad en Vidomes hebben veel contact met elkaar. Hierbij worden er zeer veel onderwerpen besproken. Graag delen wij met u de onderwerpen die in 2020 zijn besproken. Dit om u een inzicht te geven in de hoeveelheid en de diversiteit van de onderwerpen die besproken worden. Wij hebben dan ook onderstaand overzicht gemaakt. Dit overzicht zullen wij regelmatig updaten. Bent u geïnteresseerd in een van de onderwerpen of wil u hier graag over meedenken, neem dan contact met ons op.

Aangezien sommige onderwerpen nog in de verkennende fase zijn kunnen Vidomes en de Huurdersraad niet altijd alles met u delen. Ook is in bijna alle gevallen Vidomes degene die de communicatie richting de bewoners hierover zal en behoort te doen.

 

Onderwerp Toelichting
Beleid camera’s

Waar komen er wel en niet camera’s te hangen in gemeenschappelijke ruimten in complexen.

Vidomes is nieuw beleid omtrent camera’s aan het ontwikkelen. Aan de hand van de enquête wordt er samen met de Huurdersraad een bewonersbijeenkomst georganiseerd met als doel input ophalen.
Beleid Huuraanpassing 2020 Er is een uitgebreide dialoog geweest over de huuraanpassing, waar diverse verbeteringen uit zijn gekomen voor de huurders, met gemiddeld 1% minder huurverhoging tov het oude beleid. Na raadpleging van de BC’s op 10 maart heeft de Huurdersraad een positief advies gegeven, met wel de inzet om voor 2021 opnieuw verbeteringen te bespreken.
Warmtetarieven en warmtelevering

De afrekening voor levering van warmte gaat weer grotendeels terug naar zoals het voor de warmtewet was (voor 2014).

De Huurdersraad heeft advies uitgebracht over de wijze van afrekenen van warmtelevering. De wijziging hangt samen met het vervallen van de Warmtewet bij blokverwarming van verhuurders.
Klanttevredenheidsresultaten De Huurdersraad is bijgepraat over het proces klanttevredenheid waarbij op alle onderdelen een stijgende lijn in de score klanttevredenheid te zien is.
Evaluatie Woonlasten Waarborg

(garantie dat voorspelde gemiddelde energiebesparing bij woningverbetering ook wordt gerealiseerd)

De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen

op de Woonlasten Waarborg. De evaluatie op basis van 3 complexen volgt in april, op basis daarvan maken we afspraken over inzet hiervan voor de toekomst.

 

Energie Prestatie Vergoeding (EPV) beleid

 

De Huurdersraad is bijgepraat over het proces inzake het EPV-beleid
Energie coöperatie zonnepanelen.

Innovatief project, met als inzet dat huurders in hoogbouw goedkoop groene stroom kunnen afnemen via een Energiecoöperatie die Vidomes laat oprichten.

De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen op de plannen voor een pilot energie coöperatie.
Advies aanvraag sociaal statuut bij sloop en groot onderhoud De Huurdersraad heeft een toelichting gekregen op het proces voor een standaard sociaal statuut.
Herijking verkoopvijver 2020

Beperkte aanpassing van huurwoningen die op de lijst staan om verkocht te worden

De Huurdersraad heeft advies uitgebracht over de herijking verkoopvijver.
Herbenoeming bestuur Huurdersraad De Huurdersraad heeft een toelichting gegeven over de herbenoeming van 4 bestuursleden, 2 algemeen bestuursleden en de vicevoorzitter en de voorzitter.
Reacties