Een crisis die we sinds de oorlog niet mee hebben gemaakt. Een pandemie met heftige gevolgen voor gezondheid en economie. En ook al is het vaccin dichterbij dan ooit, de coronacrisis is nog niet voorbij. Hoe heeft de Huurdersraad Vidomes het afgelopen jaar ervaren? We blikken terug op 2020 met voorzitter Sylvie Seubert.

Sylvie, hoe was 2020 voor de Huurdersraad?
“Het was een zeer moeilijk jaar. We werden al heel vroeg geconfronteerd met het coronavirus en merkten dat we met handen en voeten gebonden werden. We hebben niet kunnen werken met onze achterban zoals we zo graag willen doen. Door het vele thuiswerken zijn er veel fysieke bijeenkomsten niet doorgegaan. Zoals onze jaarvergadering. Maar ook de nieuwe bestuursleden, die dit jaar bij ons zijn aangesloten, konden niet ‘echt’ met elkaar kennis maken. En dat is heel jammer.”

Gelukkig gaat Sylvie niet snel bij de pakken neerzitten en ging ze samen met het bestuur aan de slag met alles dat wél kon. Zo is er voor het eerst een enquête onder alle huurders uitgezet over het huurbeleid van Vidomes. Sylvie: “Dat leverde erg veel reacties op. Op 16 november hadden we zelfs een digitaal overleg met verschillende huurders om de uitkomsten van de enquête nog verder te bespreken. Met de uitkomsten van de enquête kunnen we om tafel met Vidomes en bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan.”

Missie
De missie van de Huurdersraad is: “Wij zijn de brug tussen de achterban, bewonerscommissies, vrijwilligers en individuele huurders naar Vidomes. Zodat ze goed, gezond, veilig en heel kunnen leven.” Die brug is natuurlijk makkelijker te maken zonder de belemmeringen van een lockdown. Maar om ook digitaal de belangen van de huurders goed te kunnen behartigen en in contact te blijven, organiseerde de Huurdersraad in september een seminar voor het bestuur. Zo konden de bestuursleden toch beter met elkaar in contact komen en kon er worden vastgelegd dat iedereen op dezelfde manier bleef communiceren met de achterban.

Alle plannen voor 2020 zijn uitgevoerd
Ieder jaar stelt de Huurdersraad een werkplan op, vertelt Sylvie. “Hierin geven we onze plannen en doelen weer. Dit jaar stond het volgende allemaal op de to-do lijst:

  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen
  • Leefbaarheid van de wijken en complexen
  • Verbetering inzet en communicatie kwetsbare groepen
  • Verduurzaming van de woningen versus betaalbaarheid
  • Huurbeleid 2021

En gelukkig hebben we alle plannen kunnen uitvoeren. Een uitgebreide toelichting over alle werkzaamheden, zijn te lezen in het aankomende jaarplan.”

Leermomenten
Wat Sylvie dit jaar heeft geleerd? “Geduld, vertrouwen, vasthoudendheid. Dat hebben we moeten leren inbrengen in het werk wat we doen, om de juiste resultaten te behalen. Aandacht is het nieuwe goud, aldus een woningcorporatie in Rijswijk. Dat onderschrijven wij. Aandacht voor de problemen die er zijn en daardoor vertrouwen hebben in dat wat we moeten behalen. En dat gaat erg goed. Ik ben dan ook erg trots op het bestuur en de achterban (commissies en vrijwilligers) die, ondanks deze moeilijke tijd, gewoon sterk in hun schoenen bleven staan. En trots op het feit dat we in samenwerking met Vidomes heel prettig de enquête van de grond hebben gekregen. We ontwikkelen een steeds betere samenwerking. En dat mag ook genoemd worden.”

Vooruit kijken
Dat 2020, ondanks alles, voor de Huurdersraad een succesvol jaar was, wil niet zeggen dat de voorzitter op haar lauweren gaat rusten. “Zeker niet. Het huurbeleid, de betaalbaarheid, meer concrete plannen en meer huizen, dat staat bovenaan de agenda in 2021. Ik hoop dat we met de getroffen maatregelen straks weer vrij kunnen ademen. En dat we onze taken als Huurdersraad weer kunnen oppakken. We gaan een inhaalslag maken, willen nog meer contact hebben met de achterban en iedere bewonerscommissie uitnodigen om mee te praten hoe we bepaalde acties en uitgangspunten kunnen verbeteren. Dus we hebben weer een uitdagend jaar voor de boeg.”

Reacties