In Delft hebben de huurdersorganisaties hun bijdrage aan de Lokale Prestatieafspraken (LPA) dit jaar anders georganiseerd.
De voor huurders belangrijke thema’s zijn tijdens een door de huurdersorganisaties georganiseerde dialoogavond met de gemeente en de corporaties besproken. Ook werd er input voor de nieuwe Woonvisie van Delft gegeven.
De volgende afspraken zijn volgens de huurdersorganisaties nu extra hard nodig:

 

  • GEZAMENLIJKE ORGANISATIE VAN INFORMATIE AAN HUURDERS
    Gemeenten en corporaties spannen zich om in 2023 met passende media toegankelijke informatie over inkomensondersteunende maatregelen en energiezuinig wonen met pictogrammen en simpele taal gezamenlijk te ontwikkelen/samen te voegen en deze actief aan de Delftse burgers aan te bieden.

 

  • HUURDERS ACTIEF INFORMEREN OVER ENERGIEZUINIG WONEN
    Bij het bereiken van bewoners met voor hen relevante onderwerpen op het gebied van energiezuinig wonen en gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen, wordt georganiseerd:

(1) de inzet van contactpersonen.
(2) de inzet van beroepsgroepen die achter de voordeur komen
(3) het verspreiden van informatie op toegankelijke plekken in de stad.

 

In de bijlage vindt u het verslag van de bijeenkomst.

Reacties