Op 19 december jl. was de Huurdersraad Vidomes een van de ondertekenaars van het Convenant ‘Langer en weer thuis’ in Delft. De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen. Ouderen, volwassenen en jongeren met een hulpvraag blijven steeds langer zelfstandig wonen. Vaak is dan ook meer zorg nodig en de juiste voorzieningen in de buurt. Met de gemaakte afspraken slaan partijen de handen ineen voor een sterke en sociale stad met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat voor wie dat nodig heeft.

 

Persbericht Convenant Langer en Weer Thuis

Convenant Langer en Weer Thuis 2019-2022 ondertekend

Reacties