Rien van der Winden, de voorgaande vicevoorzitter van de Huurdersraad, is op 11 februari 2023 overleden.

U bent door ons op de hoogte gesteld via deze website. Ook zijn alle bewonerscommissies, klankbordgroepen, contactpersonen, contacten bij gemeenten, collega-huurdersorganisaties en verdere organisaties door ons geïnformeerd.

Wij, de Huurdersraad, zijn er nog steeds erg van onder de indruk. Wij voelen een groot gemis. Het is nauwelijks te bevatten dat hij ons niet meer kan opvrolijken met zijn grapjes en kan ondersteunen met goede solide adviezen. Zijn oprechte interesse voor de mensen om hem heen missen wij het meest.

 Het was hartverwarmend om uw reacties te mogen ontvangen. Ook de kaarten en mails aan de weduwe van Rien zijn aan haar doorgegeven.

     

Reacties