Op 12 december 2022 zijn 26 huurders ingegaan op de uitnodiging van de
Huurdersraad om mee te denken over de huuraanpassingen in 2023.

De zorgen van de huurders
Met Vidomes en de Huurdersraad hebben zij gesproken over hun zorgen bij de
betaalbaarheid van het wonen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere
huurders.

 • Blijft de huur wel betaalbaar? Zeker gezien de stijging van uitgaven door de
  inflatie en hoge energieprijzen.
  Als je je huur daardoor niet kan betalen, gaat Vidomes dan wel correct en
  invoelend met zijn huurders om?
 • En als ze dat doen, communiceert Vidomes dat dan wel goed, zodat
  huurdersgoed geïnformeerd zijn en niet in paniek raken?
 • Is wat een huurder kan betalen wel voldoende leidend bij het bepalen van de
  huurhoogte?
 • Wat staat de huurder de komende jaren nog aan verhogingen te wachten?
 • Is Vidomes er wel voor alle huurders, dus ook voor de mensen die geen beroep
  kunnen doen op inkomensondersteunende regelingen?
 • Zit er voldoende tempo in het isoleren van woningen?

Deze zorgen zijn meegenomen door de Huurdersraad in het intensieve
onderhandelingstraject met Vidomes dat volgde na deze geslaagde
bewonersbijeenkomst. Hieronder leest u waar dit toe geleid heeft.

Huuraanpassing D, E, F en G label woningen
Iedere woning heeft een label dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is. Zo is A
het meest en G het minst energiezuinig. Vidomes was van plan bij de E, F, en G
gelabelde woningen de huurverhoging te matigen. Op aandringen van de
Huurdersraad is daar ook het D-label in meegenomen. Huurders met een hoger
inkomen in een D-gelabelde woning ontvangen helaas geen matiging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning stond een huurverhoging
van 50 of 100 euro te wachten. Dat is geworden 30 en 60 euro. Een aantal woningen
krijgen zelfs minder.

Streefhuur van Vidomes is boven het regionaal gemiddelde
De streefhuur bepaalt wat een nieuwe huurder gaat betalen voor zijn woning. En het
bepaalt met welk percentage de huur stijgt. Heeft de huidige woning een hogere huur
dan de streefhuur is het huurverhogingspercentage lager dan andersom.
De huurders en de Huurdersraad vonden dat Vidomes moest terug groeien naar het
regionaal gemiddelde (74%). De intentie van Vidomes was juist van 78% naar 79% te gaan.
Dat gaat nu niet gebeuren. Het blijft op 78% staan waarbij de intentie om
binnen enkele jaren te groeien naar het regionaal gemiddelde met de Huurdersraad is
afgesproken.

4,1% huurverhoging in de vrije sector
De huur van vrije sectorwoningen wordt op een hele andere manier berekend dan die
van de sociale sectorwoningen
Jarenlang krijgen deze huurwoningen de maximaal mogelijke huurverhoging, in dit
geval dus 4,1%. De Huurdersraad heeft er op aangedrongen om dit niet voor alle
huurders toe te passen. Dat is nu gebeurd.

Communicatie en coulantie bij huurachterstanden
De huurders en de Huurdersraad hebben er op aangedrongen dat Vidomes zich nog
meer moet inspannen om huurders te wijzen op inkomensondersteunende
maatregelen en huurders met betalingsproblematiek door de stijgende levenskosten
empathisch moet uitnodigen om samen te zoeken naar mogelijkheden. Vidomes
heeft aangegeven daar nog meer zijn best voor te gaan doen.

De onderhandelingen met Vidomes
De Huurdersraad heeft de onderhandelingen met Vidomes als respectvol en
constructief ervaren. Het was een tijdrovend en intensief proces waar we met begrip
voor elkaars belangenvertegenwoordiging tot het meest optimale resultaat zijn
gekomen. Het resultaat is voor beide (Vidomes en Huurdersraad) geïnspireerd door
de zorgen die op de bewonersbijeenkomst op 12 december 2022 zijn uitgesproken.

De volgende ronde…
Corporaties hebben in 2023 verplicht een huurverlaging moeten doorvoeren voor
huurders met een laag inkomen en een huur boven 575 euro. Dat betekent dat de kas
minder vol zit dan de corporatie verwachtte. En dat betekent ook wat voor de
volgende huuraanpassingsronde in 2024. De Huurdersraad heeft veel gehad aan uw
bijdrage op 12 december 2022. Vidomes luisterde toen mee en dat heeft de
Huurdersraad gesterkt in de onderhandelingen.
Voor nu: hartelijk bedankt voor het meedenken. Uiteindelijk blijkt dat u ook
meebepaalt heeft.

Reacties