Beste Allemaal,

Wij hebben u uitgenodigd om de datum in uw agenda vast te leggen voor onze jaarvergadering te weten 18 november aanstaande. Helaas is het wederom niet mogelijk om deze fysiek te houden en moeten wij de jaarvergadering afmelden.

Wij gaan ons beraden hoe we hiermee om moeten gaan en staan open voor suggesties.

Tevens zijn wij bezig onze website aan te passen en zullen als deze aangepast is u hiervan op de hoogte stellen. De intentie is om dit voor het eind van het jaar af te sluiten.

Nogmaals wijzen wij u erop dat wij het leuk en interessant vinden om stukken vanuit de achterban te plaatsen. Helaas wordt daar weinig gebruik van gemaakt.

Zoals u bekend zijn wij met een enquête bezig inzake het huurbeleid 2021. Daar krijgen wij veel reacties op. De reactietermijn is nog niet voorbij. Zodra dit is afgerond zullen wij u de uitslag toesturen en plaatsen op onze website.

Als u vragen heeft horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

 

Sylvie Seubert, voorzitter

Reacties