Zaterdag 13 mei 2023 heeft de Jaarvergadering van de Huurdersraad plaatsgevonden. Na een kort welkom is door de voormalige voorzitter Sylvie Seubert, stilgestaan bij het overlijden van Rien van der Winden, voormalige vicevoorzitter van de Huurdersraad op 11 februari 2023.

Rien en Sylvie hebben 6 jaar en 9 maanden lang intensief opgetrokken en hebben samen de Huurdersraad opgezet en ontwikkelt. Zij hadden een bijzonder relatie waarin ook lief en leed in het persoonlijk leven gedeeld kon worden. Zijn ziekteverloop en overlijden was onverwacht en heeft indruk gemaakt, niet alleen bij Sylvie maar ook bij de andere bestuursleden van de Huurdersraad. Zijn afwezigheid wordt gevoeld als een groot gemis. De bewonerscommissies zijn op de hoogte gesteld en ook op de website van de Huurdersraad is een In Memoriam geplaatst. Het was hartverwarmend om veel reacties te mogen ontvangen van de bewonerscommissies en anderen. Ook de kaarten en mails aan de weduwe van Rien zijn aan haar doorgegeven.

Sylvie maakte van de gelegenheid gebruik om formeel afscheid te nemen van haar rol als voorzitter van de Huurdersraad. Zij sprak vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter en alle verdere bestuursleden en herinnerde de aanwezigen er aan dat zij als voorzitter van de SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden) nog steeds betrokken is bij het wel en wee van de volkshuisvesting in de Haaglanden.

Bijgevoegd het verslag van de jaarvergadering. Hieronder een aantal foto’s die gemaakt zijn tijdens deze dag.

 

Reacties