Met ingang van 1 oktober aanstaande benoemt de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vidomes Jacco Maan tot nieuwe CFO. Hij is vanaf die datum lid van de Raad van Bestuur, en werkt in deze rol samen met Daphne Braal. Laatstgenoemde vervult de rol van voorzitter van de RvB, en samen vormen zij het tweehoofdig bestuur.

Loopbaan

Jacco Maan vervulde in het verleden verschillende functies bij de Rijksoverheid op het vlak van beleid, financiën en bedrijfsvoering – onder meer als afdelingshoofd bij het DG Wonen, Bouwen & Integratie. Ook was hij senior manager publieke sector bij Deloitte Consulting, waar hij veel voor gemeenten werkte.

Portefeuilleverdeling

Jacco Maan wordt als bestuurder verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met financiën, en met de bedrijfsvoering van Vidomes. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ‘tactische laag’ van de organisatie. Daar stuurt Vidomes op de financiële en maatschappelijke prestaties van haar vastgoed in de wijken en complexen. Daphne Braal blijft verantwoordelijk voor de externe bestuurlijke contacten, voor de strategie van Vidomes en voor alles wat te maken heeft met de dienstverlening aan de klanten. Beide bestuurders vervangen elkaar als dat nodig is.

Tweehoofdige Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen van Vidomes paste begin 2016 het bestuursmodel van de organisatie aan. Sinds die tijd heeft Vidomes een tweehoofdige Raad van Bestuur. Begin dit jaar ontstond een vacature voor de functie van CFO. Met de komst van Jacco Maan is de Raad van Bestuur weer compleet.

 

Reacties