Lijst namen manager 2020

Beste Allemaal,

Op 27 april jl. heeft u een mail ontvangen met mededelingen inzake de situatie aangaande het coronavirus. Alhoewel een aantal maatregelen zijn versoepeld zal ons kantoor in elk geval tot 1 september 2020 gesloten zijn. Tot die tijd vergaderen wij nog grotendeels via Microsoft Teams en zullen grotere bijeenkomsten nog niet kunnen plaatsvinden. De datum voor de jaarvergadering kunnen wij dan ook nog steeds niet vastleggen. Wij nemen aan dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een vragenlijst m.b.t. het huurbeleid 2021. Dit om u beter en directer hierbij te betrekken. Zodra alles hiertoe is afgerond zullen wij u de stukken toesturen en vragen deze in te vullen. Voor 1 juli aanstaande moet Vidomes weer een bod uitbrengen bij de gemeente Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In dit bod staat wat Vidomes de komende tijd aan ambities heeft om te realiseren, zowel nieuwbouw als renovatie en verduurzaming van de woningen. Als deze biedingen afgerond zijn zullen wij deze op de website plaatsen en u een mail sturen waarin wij dit melden.

Indien u een vraag en of klacht hebt ingediend bij Vidomes en u komt hier niet uit kunt u altijd een mail sturen naar de betreffende manager van de afdeling. Wij hebben enige tijd geleden een lijst met namen en mailadressen aan u doen toekomen. Deze is enigszins gewijzigd en doen wij als bijlage bij deze mail.  In de mail van Vidomes wordt gezegd, dat als u er niet uit komt contact opgenomen kan worden met de geschillencommissie of de huurcommissie. Dat vinden wij nogal drastisch. In veel gevallen kunnen wij u helpen om met Vidomes aan tafel te gaan, of u de weg naar een mogelijke andere oplossing wijzen. Iedereen, BC-lid, contactpersoon, vrijwilliger, klankbordgroep of huurder kan – inden men dat wenst – een beroep op onze Huurdersraad doen.

Met vriendelijke groet,

Sylvie Seubert, voorzitter

Reacties