Reactie op advies jaarlijkse huuraanpassing 2020 Stichting Huurdersraad Vidomes

Advies Huurbeleid 2020 20200317-32 (002)

Beste Allemaal,

Algemeen
In deze moeilijke tijd willen wij u alleen heel veel kracht en sterkte toewensen.
Het kantoor van de Huurdersraad Vidomes is tot nader orde, maar in elk geval tot eind mei 2020 gesloten. Wij zijn wel bereikbaar via de mail info@huurdersraadvidomes.nl.

Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om u allen te informeren dat mijn man 24 maart jl. is overleden aan een acute hardstilstand. Mede een reden waarom wij even pas op de plaats hebben gemaakt.

Werkzaamheden
In deze periode van onzekerheden en allerlei maatregelen, die ons alleen treffen hebben wij besloten ook binnen te blijven en vanuit huis te werken. Dat impliceert dat wij thans bezig zijn met een digitale vergadermethode te experimenteren, zodat wij door kunnen werken met elkaar als bestuur en ook onze vergaderingen met Vidomes kunnen houden.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van 7 mei 2020 komt uiteraard te vervallen. Wij hebben voorlopig een nieuwe datum vastgelegd te weten 11 juni 2020. Wellicht kunt u deze datum alvast in de agenda reserveren. Wij hopen midden mei 2020 de beslissing hierin te kunnen nemen.

Herkiesbaarheid 4 bestuursleden
Op de oproep die aan alle huurders van woningen van Vidomes is gestuurd zijn diverse reacties gekomen. Er is één bezwaar van een huurder ontvangen. Deze zal in de jaarvergadering aan de orde worden gesteld. Verder zijn er een aantal positieve reacties ontvangen. 8 Personen hebben zich aangemeld als belangstellend in een bestuursfunctie. De interviews met de belangstellenden dient echter ook uitgesteld te worden. Zodra de maatregelen inzake het coronavirus worden/zijn ingetrokken zullen wij hierin actie ondernemen.

Maatregelen Vidomes
Vidomes heeft ons reeds enkele te nemen interne maatregelen doorgegeven. Deze moeten wij nog met hen bespreken, voordat wij u verder kunnen informeren. Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar de website van Vidomes www.vidomes.nl Ook zullen wij andere informatie verzamelen en deze op onze website plaatsen. Op 8 april 2020 hebben wij hierover contact met Vidomes.

Website
Wij blijven op dit moment nog gebruik maken van onze oorspronkelijke website. De schrijfruimte moet echter worden aangepast. Dat zal één dezer dagen plaatsvinden. Daarna zullen wij de website met de laatste gegevens vullen. Ook delen wij u dat digitaal mee.

Algemeen Bestuursleden
Ons algemeen bestuurslid voor Delft André Oonk heeft zich moeten terugtrekken in verband met zijn gezondheid en de vele werkzaamheden die hij als voorzitter van Debussyflat heeft.
Ernst Mulder, algemeen bestuurslid Zoetermeer heeft zijn functie neergelegd.
Henk Steijger is vanaf 1 maart 2020 als aspirant algemeen bestuurslid Zoetermeer toegetreden. Hij is tevens voorzitter van de bewonerscommissie Waterbuurt.

Huurbeleid 2020
De Huurdersraad heeft het advies ingediend bij Vidomes en hierop reeds antwoord ontvangen. Wij gaan op korte termijn verder met de besprekingen voor het huurbeleid 2021 en zullen de achterban daarbij direct betrekken. Het advies aan Vidomes en hun antwoord doen wij u als bijlage toekomen.

Werkplan 2020
Het werkplan 2020 is gereed en ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur. In de digitale bestuursvergadering van 15 april aanstaande staat dit op de agenda. Zodra het bestuur het werkplan 2020 heeft goedgekeurd wordt dit aan u allen toegestuurd.

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 is eveneens afgerond en ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur. Ook dit zal u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.

Financiële verantwoording 2019
De administratie over 2019 is afgerond en aangeboden aan de accountant. De accountant heeft de administratie goedgekeurd. Vidomes heeft de begroting voor 2020 eveneens goedgekeurd. Deze stukken worden u tegelijkertijd met het werkplan 2020 en het jaarverslag 2019 toegestuurd.

Tot slot
Als er vragen zijn over uw thuis situatie kunt u contact opnemen met Vidomes. Vanzelfsprekend zullen wij ook, als wij dat kunnen, uw vragen beantwoorden. We moeten elkaar steunen en bijstaan in deze periode.

Op korte termijn zal u meer informatie van ons ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Sylvie Seubert, voorzitter

Reacties