De Kuyperwijk in Delft is volop in beweging. Samen met partners in de wijk, zoals Vidomes en andere woningcorporaties, zorginstellingen en ondernemers, zet de gemeente Delft zich in om de Kuyperwijk te versterken. Zo wordt deze wijk nog prettiger om in te wonen, leven en werken. Woensdag 23 juni maakte de nieuwe gebiedswethouder voor de Kuyperwijk, Lennart Harpe, samen met een aantal collega’s een kennismakingstoer door de buurt.

Bijzondere woonvorm
Natuurlijk mocht een bezoek aan de nieuwbouw aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat niet ontbreken. Daar heetten de bewoners, medewerkers van woningcorporatie Vidomes, en zorgpartij Pieter van Foreest de wethouder van harte welkom. Gebiedsconsulent Thomas Pouliopoulos van Vidomes informeerde Harpe over de recente oplevering van 23 eengezinswoningen aan de Van Alkemadestraat en de 68 appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat die na de zomer worden opgeleverd. Samen met Joyce Blom, manager Ontmoetingscentra bij Pieter van Foreest en Elles Pleijter, flatcoach bij Vidomes, lichtte Pouliopoulos de bijzondere woonvorm in dit nieuwbouwproject toe. Een gemeenschap voor en door bewoners, waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar,  gezinnen en alleenstaanden samen wonen. Een woonvorm waarbij bewoners ermee instemmen iets voor elkaar te betekenen; een vorm van nabuurschap. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht. Door de locatie is het voorzieningenniveau in de directe omgeving hoog, met o.a. winkels, een apotheek en Ontmoetingscentrum Vermeertoren van Pieter van Foreest. Om dit woonconcept volgens deze visie te realiseren werken Vidomes, Pieter van Foreest en Delft voor Elkaar samen. Een mooie proeftuin om – als dit woonconcept slaagt – in de toekomst ook op andere plekken uit te rollen.

In gesprek met bewoners
De flatcoach sprak met een aantal bewoners over haar rol als sociaal contactpersoon en verbinder. Zo wordt Stichting Groenkracht ingezet om te bewoners helpen bij het tuineren om hen te  stimuleren zoveel mogelijk groen te planten en onderhouden in hun tuinen. Ook wisselden bewoners hun ervaringen uit. “Ik woonde in de flat hier tegenover met mijn vrouw en 2 kleine kinderen en stond 12 jaar ingeschreven voor een nieuwe woning. Steen voor steen zag ik deze mooie woningen voor mijn neus verrijzen en ik droomde ervan ooit in zo’n huisje te mogen wonen. En toen kwam op een dag de brief: er was mij een woning in dat rijtje toegewezen. We wisten niet wat ons overkwam, zo blij!” “We kwamen hier met z’n allen nieuw wonen. Dat is geweldig maar ook best apart. Er waren in het begin ook wel wat strubbelingen, maar gelukkig hebben we het met elkaar uit kunnen praten met hulp van onze flatcoach.”

Vlag gehesen
Tot slot werd op feestelijke wijze de vlag gehesen op het Van Foreestplein. Met de vrolijke stippen herkent iedereen nu het winkel- en voorzieningencentrum als hart van de wijk. Lennart Harpe, gebiedswethouder: “Ondernemers, corporaties en gemeente Delft investeren in de Kuyperwijk. Om de volgende mijlpaal te vieren, hees ik woensdag de vlag met het nieuwe logo. Ook sprak ik met bewoners, winkeliers, de wijkagent en medewerkers van Vidomes. Zij vertelden me over het nieuwbouwproject aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat. Een bijzonder project en een mooi voorbeeld waarin aan de voorkant is nagedacht over het bijeenbrengen van verschillende bewoners. Zodat zij samen met plezier kunnen wonen in een mooie nieuwe wijk.”

Reacties