De nieuwe prestatieafspraken voor Leidschendam-Voorburg voor de periode 2021 – 2024 zijn bekend. Het volledige document is hier te lezen.

De afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente, de Huurdersraad Vidomes, Huurdersvereniging Respectus en de  woningcorporaties Vidomes en WoonInvest. De grondslag is artikel 44 in de Woningwet 2015. Deze wet bepaalt onder meer dat
de woningcorporaties jaarlijks hun beoogde bijdrage aan de gemeentelijke woonvisie – de zogenaamde bieding – aangeven. De biedingen van Vidomes en WoonInvest voor 2021 en volgende jaren op de gemeentelijke Woonvisie 2016 t/m 2020 zijn het startpunt geweest voor het maken van deze prestatieafspraken. In het tripartite overleg zijn de gemeente, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties tot deze afspraken gekomen. Deze hebben betrekking op het sociaal domein, beschikbaarheid woningvoorraad, betaalbaarheid, nieuwbouw, wijkgericht werken, leefbaarheid en duurzaamheid.

De betrokken partijen zijn blij met de afspraken.

Paul Derks, voorzitter Huurdersvereniging Respectus: “Wij zijn blij met dit initiatief, dit kan onrust vroegtijdig signaleren nog voordat situaties onnodig escaleren.” Sylvie Seubert, voorzitter Huurdersraad Vidomes, voegde hieraan toe: “Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Dat doen wij door onze achterban te stimuleren tot gezamenlijke initiatieven, gericht op schoon, veilig en heel.”

Voor de periode 2021 tot en met 2024 gaan de partijen aan de slag met de verdere uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en verduurzaming. In 2021 gaan partijen aan de slag met het versnellen van de ontwikkeling van sociale en middeldure woningbouw. Er is een grote behoefte aan betaalbare starterswoningen voor onder andere jongeren, kwetsbare inwoners en spoedzoekers.

Wat merkt u als huurder van deze afspraken? Een aantal voorbeelden:

 • Uitbreiding sociale woningvoorraad:
  De wachttijd voor een sociale huurwoning in Leidschendam-Voorburg is inmiddels langer dan 6 jaar. Dit is erg lang. We onderzoeken daarom of we extra woningen kunnen bouwen.
 • Langer zelfstandig wonen:
  We vinden het belangrijk dat als u ouder wordt u thuis kunt blijven wonen. Samen met de gemeente zorgen we bijvoorbeeld voor scootmobielstallingen. Zo kunt u ook als u een scootmobiel heeft gewoon thuis blijven wonen.
 • Signaleren zorgwekkend gedrag:
  Maakt u zich weleens zorgen om een buurtbewoner? Maar durft u hem of haar niet aan te spreken? Neem dan contact op met Meldpunt Bezorgd. Dat kan ook anoniem.
 • Financiële zelfredzaamheid:
  In deze moeilijke tijden kan het gebeuren dat het u niet lukt om de huur te betalen. Wist u dat de gemeente u hierbij kan helpen? Vidomes werkt samen met de gemeente om bewoners met beginnende betalingsproblemen sneller in beeld te krijgen. Door vroeg in actie te komen, kunnen we de problemen vaak snel oplossen.
 • Leefbaarheid:
  We willen graag dat u prettig woont. Daarbij hoort ook een schone en veilige woonomgeving. In de buurten waar dat nu minder lukt, werken we de komende tijd veel samen om problemen aan te pakken.
 • Duurzaamheid:
  Samen werken we ook aan duurzamere woningen. Zo verwijderen we bijvoorbeeld open verbrandingstoestellen en plaatsen we zonnepanelen.