Dinsdag 7 februari 2023 werd bekend dat de grote energieleveranciers en een aantal maatschappelijke organisaties het Tijdelijk Noodfonds Energie hebben opgericht. Zij hebben daarvoor geld beschikbaar gesteld dat door het Rijk is verdubbeld.

Iedereen die daarvoor in aanmerking komt kan per 7 februari 20232 een beroep doen op het noodfonds voor hun energierekening van oktober 2022 tot en maart 2023. Dat kan via www.noodfondsenergie.nl. Of door te bellen met 0800-0550.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

  • Inkomensgegevens van iedereen in uw huishouden.
    Bijvoorbeeld: loonstrook, uitkeringsbrief, AOW-bedrag of pensioen.
  • Het termijnbedrag van uw energieleverancier.
    Je huidige bedrag en/of het adviesbedrag.

 

Wanneer kom ik in aanmerking?
Huishoudens met een bruto-inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum (een bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980,- voor alleenstaanden of € 3.794,- voor samenwonenden, inclusief 8% vakantiegeld) kunnen steun krijgen uit het Noodfonds Energie. Deze huishoudens hebben een eigen contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De energierekening is, afhankelijk van het inkomen, hoger dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen.


Wat ontvang ik als ik voldoe aan de voorwaarden?
Het noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen van dat huishouden, in de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023.


Maakt het uit of ik al energieondersteuningen ontvang of heb ontvangen?
Nee! Dit Noodfonds een aanvulling is op bestaande voorzieningen zoals de energietoeslag, het prijsplafond of lokale noodfondsen en staat ook los van eventuele aanvragen voor individuele bijzondere bijstand. Dus: welke ondersteuningsfinanciering u nu ontvangt is niet belangrijk en telt niet mee.

Op de webpagina www.geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-energie/ kunt u nog meer antwoorden op welgestelde vragen vinden.


Kent u mensen die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor dit noodfonds? Laat het hen dan weten en verspreid deze informatie!

Reacties