Om een idee te geven waar de Huurdersraad zich mee bezig houdt hebben wij voor u een beknopt overzicht van de thema’s en activiteiten 2019 opgesteld.

 • Start SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden), regionale samenwerking huurdersorganisaties is een feit. Motto: “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.” De SHH zorgt ervoor dat de stem van huurders doorklinkt in de regionale prestatieafspraken.
 • Diverse besprekingen over het huurbeleid.
 • Themabijeenkomst huurbeleid 15 april, alle bewonerscommissies uitgenodigd, belangrijk om input achterban op te halen.
 • Diverse presentaties gekregen, o.a. over planmatig onderhoud en COEN. COEN is een nieuwe energiecoöperatie van en voor sociale huurders.
 • De huurderscommissarissen van de RvC schuiven aan bij de vergaderingen van de Huurdersraad en Vidomes.
 • Prestatieafspraken getekend voor alle regio’s.
 • Project energiecoaching door Vidomes en de Huurdersraad in samenwerking met huurders.
 • Nieuwe vormen van participatie, gekeken wordt op welke manieren de achterban actiever betrokken kan worden.
 • Jaarverslag 2018 en werkplan 2019, begroting 2019 en financiële verantwoording 2018.
 • Op 3 april is de 3e wijkschouw in Delft gefietst. Deelnemers waren diverse huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente Delft. Deze keer is de wijk de Tanthof bezocht.
 • Jaarvergadering 16 mei.
 • In samenwerking met Vidomes de bedankdag voor de bewonerscommissies plannen en voorbereiden.
 • Deelname aan werkgroepen bij Vidomes, bijvoorbeeld schoonmaak en camerabeleid.
 • 15 Mei deelname themabijeenkomst SHH over woonruimteverdeling.
 • 22 Mei deelname projectentour van Vidomes, verschillende locaties zijn bezocht.
 • Bijeenkomst inzake aanpak aanvulling meerjarenafspraken Delft.
 • Betrokken bij de beoordeling van de nieuwe inschrijvingen voor ‘Plant je idee’, een leefbaarheidsproject.
 • PowerPoint presentatie Warmtewet.

Veel van deze onderwerpen zijn ook al op de website geplaatst en in de maandelijkse bestuursvergaderingen besproken. In de bestuursvergaderingen komen ook de individuele activiteiten van de bestuursleden aan de orde.

 

Intentieverklaring SHH

Themabijeenkomst huurbeleid

3e Wijkschouw Delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties