Inbreng en betrokkenheid van inwoners van Leidschendam-Noord is cruciaal voor het programma Sterk voor Noord, voorheen Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord. Zij gaan daarom vanaf dinsdag 25 mei a.s. van start met het actief bevragen van een grote groep inwoners van de wijken. Bureau Graswortel ondersteunt hen in dit traject en zoekt daarbij de samenwerking op met partners en sleutelfiguren uit de wijken.

Stembiljet
De campagne bestaat uit o.a. uit een stembiljet met tien thema’s, zoals bewoners, jongeren, veiligheid en wonen. Het is de bedoeling dat inwoners de zes thema’s aankruisen die zij het belangrijkst vinden. Per thema kunnen zij aangeven waarom zij dit thema belangrijk vinden. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng.

Iedereen die woont en werkt in Leidschendam-Noord kan stemmen. Dit kan online, maar het is ook mogelijk om het geprinte stembiljet in te vullen. Inwoners van Leidschendam-Noord ontvangen het stembiljet a.s. dinsdag in de brievenbus. De ingevulde biljetten kunnen t/m 25 juni worden ingeleverd bij een van de volgende stemlocaties:

  • Dirk van den Broek, Burgemeester Sweenslaan 15f
  • SenW, Dobbelaan 4
  • Bibliotheek, Fluitpolderplein 5
  • Woej de Plint, Prins Frederiklaan 7
  • Huismeesterkantoor, J. van Stolberglaan 521, ingang H

Ook kan er tussen 25 mei en 15 juni online worden gestemd via www.lv.nl/sterkvoornoord.

Aanwezig in de wijk
Op zaterdag 29 mei van 12.00 tot 16.00 uur staat het team van Sterk voor Noord in Winkelcentrum Prinsenhof (ter hoogte van Plus super­markt) en op woensdag 2 juni van 13.00 tot 17.00 uur bij supermarkt Dirk in De Heu­vel. Inwoners met vragen over het stemmen of die hulp nodig hebben bij het invullen van het stembiljet kunnen bij het team terecht.

Social media
Naast het stembiljet wordt er ook een social media campagne opgestart. Zowel op Facebook  (postcodegericht) als Instagram (gericht op jongeren in gebied Leidschendam-Noord) worden bewoners opgeroepen om online te stemmen op hun thema’s en prioriteiten voor de wijk. Via de Instagram jongerencampagne wordt specifiek aan jongeren gevraagd naar hun prioriteiten voor de wijk in de komende jaren. Met behulp van challenges (uitdagingen die op het Instagramaccount worden gepubliceerd) worden jongeren uitgedaagd om via Whatsapp aan te geven welke thema’s zij belangrijk vinden.

De social media accounts zijn te vinden via:

Instagram: https://www.instagram.com/sterkvoornoord/

Facebook: https://www.facebook.com/SterkvoorNoord

Helpt u mee om input binnen te halen?
Sterk voor Noord is heel benieuwd of inwoners zich herkennen in de thema’s, en nog belangrijker, willen zij hier samen met u en ons de komende jaren aan gaan werken? Heeft u de komende periode contact met inwoners van Leidschendam-Noord, dan willen zij u vragen hen te attenderen op het invullen van het stembiljet. Dit kan gemakkelijk online via www.lv.nl/sterkvoornoord en neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Sterk voor Noords stelt het ook zeer op prijs wanneer u bekendheid wilt geven aan de campagne via uw social media kanalen. Zij kunnen u desgewenst voorzien van fotomateriaal en tekst, maar u kunt ook een social media bericht delen de komende periode.
Ziet u mogelijkheden om papieren stembiljetten onder de aandacht te brengen bij inwoners, dan horen zij dit graag.

Sterk voor Noords zorgt er dan voor dat er een stapeltje biljetten uw kant op komt. Ook beschikken zij over posters met een QR-code naar het digitale stembiljet.

Wilt u fotomateriaal, posters of stembiljetten ontvangen, stuurt u dan een mailtje  naar Tessa van Hees, Communicatieadviseur programma Sterk voor Noord, tvhees@leidschendam-voorburg.nl.

Alle ingevulde stembiljetten worden verwerkt en gebruikt als een van de onderleggers voor het programmaplan.

Reacties