Het Rode Dorp in de wijk Buitenhof in Delft krijgt waarschijnlijk binnen een paar jaar een
warmtenet. De gemeente had samen met woningcorporaties Vestia en Vidomes subsidie
aangevraagd bij de Rijksoverheid om deze buurt geheel aardgasvrij te maken. Helaas is deze
aanvraag afgewezen. Ondanks de afwijzing gaan de voorbereidingen voor het warmtenet door.

Vier miljoen euro
In totaal was de subsidieaanvraag bijna vier miljoen euro. Hiermee kon het hele proces tot en met de
uitvoering worden gefinancierd. Uiteraard in samenspraak met bewoners, woningcorporaties,
netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs en andere betrokkenen.

Aanleg warmtenet gaat door
Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid: “In Delft zijn we al twintig jaar bezig met de energietransitie.
De eerste gasvrije woningen werden twintig jaar geleden in Zuidpoort gebouwd en in de Harnaschpolder
worden woningen al ruim tien jaar verwarmd met restwarmte van de afvalzuivering. Heel Delft zonder gas
is een kwestie van een lange adem. Het is ontzettend jammer dat we niet de aangevraagde rijkssubsidie
hebben gekregen voor het Rode Dorp in de wijk Buitenhof. Samen met Vestia en Vidomes hebben we ons
hiervoor ingezet. Ondanks de afgewezen subsidieaanvraag gaat de aanleg van het warmtenet in het
Rode Dorp gewoon door.”

Later van het gas af
De voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet in het Rode Dorp gaan wel gewoon door, zodat
straks de huurwoningen van Vestia en Vidomes hierop aangesloten kunnen worden. De gasleidingen
blijven voorlopig in de grond liggen. De particuliere woningen, de school en de kerk sluiten desgewenst
later aan op het warmtenet. Om de buurt geheel aardgasvrij te maken, zal de gemeenteraad het
zogenoemde ‘Warmte Uitvoeringsplan’ voor Het Rode Dorp eerst moeten vaststellen. Dit gebeurt pas als
er meer bekend is over de financiële regelingen om woningen aardgasvrij te maken.

Reacties